Therigatha info

Achtergrondinformatie en ontwikkeling

Inhoudsopgave

Achtergrondinformatie over de Therigatha

Hoofdstukken

Bijzonderheden

Nummering en verwijzing in het Theravada Archief

Navigatie

Planning en verloop

Naar de Hoofdpagina van de Therigatha

Achtergrondinformatie over de Therigatha

De Therigatha 'verzen van nonnen' biedt buitengewone prachtige persoonlijke optekeningen in versvorm van nonnen ten tijde van de Boeddha. In hun gedichten vertellen zij vaak met hartverscheurende eerlijkheid de ellende die zij in hun leven hebben ontmoet en hoe zij vervolgens de strijd zijn aangegaan op hun weg naar de verwerkelijking van Arahatschap. En zo vormen deze verzen voor ieder van ons inspirerende herinneringen om deze buitengewone vrouwen in hun voetstappen te volgen.

Nadere beschrijving over aantal hoofdstukken gedichten, verzen etc. volgt. Voor meer, zie Therigatha info

Hoofdstukken

Info volgt.

Bijzonderheden

De locatie van gedichten met RegID's die een 'X' bevatten, zijn onbekend. Zie verder ook Planning en verloop.

Nummering en verwijzing in het Theravada Archief

De aanduiding voor de Therigatha (Thig), het hoofdstuk, het nummer van het gedicht. Voorbeeld: Thig13-001.

Navigatie

In een aantal gevallen volgens de Standaardnavigatie in de Help. Alleen als er aangrenzende gedichten zijn, kan naar het vorige en volgende gedicht worden gesurft. In elk geval kan via de Hoofdpagina de gedichten worden benaderd. Via de navigatiebalk onder aan de pagina van elk gedicht, kan weer terug naar de Hoofdpagina worden gegaan.

Planning en verloop

Volgorde Omschrijving Status
1 Tekst, verwijzingen en eindnoten herzien. Nog niet bezig
2 Meer info over aantal hoofdstukken, verzen etc. volgt. Hierover bestaat verschillende informatie. Dit zal exact worden nagegaan. Nog niet bezig
3 De gedichten van zowel de Therigatha als van de Therigatha worden voorlopig (wegens tijdgebrek) uitsluitend zonder hoofdstukaanduidingen op de Hoofdpagina weergegeven. Ook ontbreken nog de Hoofdstukpagina's. Dit alles zal z.s.m. worden gerealiseerd. z.s.m.
RegID: Thig_info
Bijgewerkt op: 5 oktober 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen