Het grote hoofdstuk

Maha vagga

De titel van dit hoofdstuk is afgeleid van het feit dat de toespraken in dit hoofdstuk wat langer zijn dan de toespraken in de andere hoofdstukken van de Sutta Nipata. Voor meer, zie Sutta Nipata info.
Hoofdstuk 3 Naar de Hoofdpagina van de Sutta Nipata.
Sutta Nipata
 1. Pabbajja Sutta - De verzaking
 2. De ontmoeting met koning Bimbisara.

 3. Padhana Sutta - Het streven
 4. Mara verzoekt de Boeddha tevergeefs.

 5. Subhasita Sutta - Goede woorden
 6. De juiste spraak heeft vier eigenschappen.

 7. Puralasa Sutta - De offergave van de cake
 8. Wie een offergave waardig is.

 9. Magha Sutta - Magha
 10. Wie een offergave waardig is.

 11. Sabhiya Sutta - Sabhiya
 12. De Boeddha staat een zwervende asceet toe hem te ondervragen.

 13. Sela Sutta - Sela
 14. De brahmaan Sela treedt met 300 brahmanen toe tot de Sangha.

 15. Salla Sutta - De pijl van verdriet
 16. Een overpeinzing over de dood.

 17. Vasettha Sutta - Vasettha
 18. Wat is het dat een man een brahmaan maakt?

 19. Kokalika Sutta - Kokalika
 20. De ernstige gevolgen van onheilzaam spreken.

 21. Nalaka Sutta - Nalaka
 22. Het eerste gedeelte van deze toespraak beschrijft hoe Asita de kluizenaar, de toekomst van de bodhisatta voorspeld; het tweede gedeelte beschrijft hoe de Boeddha voor de neef van Asita, Nalaka, de eigenschappen van verlichting verklaart.

 23. Dvayatanupassana Sutta - Tweevoudige bespiegeling
 24. In de Dvayatanupassana Sutta komt een essentieel aspect van de Dhamma naar voren, namelijk dat er geen allereerste begin van fenomenen is. Hoewel hij begeerte (tanha) als hoofdoorzaak van lijden aanwijst, laat de Boeddha ook hier weer overduidelijk zien dat fenomenen onderling van elkaar afhankelijk zijn. Alles heeft een 'voorwaardelijke conditie' om te kunnen 'bestaan'. En als wij dingen een naam geven (zoals contact, gevoelens, begeerte etc.), is dat slechts een conventionele aanduiding om communiceren met elkaar mogelijk te maken. Wat we goed dienen te begrijpen is, dat in diepe werkelijkheid dat ding dat we een naam hebben gegeven, daarom nog geen dingen zijn die op zichzelf kunnen bestaan. Vanwege die reden is het dan ook mogelijk om op vele manieren een einde aan lijden te maken, zoals de Boeddha hier laat zien.

  Er is een basisformule waarmee het afhankelijk ontstaan wordt aangegeven (zie paticcasamuppada). Om zijn Leer voor meer mensen toegankelijk te maken, heeft de Boeddha, zoals elk praktisch leraar dat zou doen, de Dhamma op verschillende manieren uiteengezet. Deze sutta is daar een goed voorbeeld van.

  Ik heb voor de verschillende onderwerpen de exacte (en letterlijke) betekenis van het Pali aangehouden zodat er een goed beeld ontstaat van wat de Boeddha werkelijk heeft gezegd. Uiteraard zijn die Pali termen weer zoals gewoonlijk toegevoegd waardoor de betekenis van alles nog duidelijker wordt.