Het hoofdstuk van de zesvoudige basis

Salayatana vagga

Voor een beschrijving van de hoofdstukken, zie Majjhima Nikaya info.
Hoofdstuk 3-5 Naar de Hoofdpagina van de Majjhima Nikaya.
Majjhima Nikaya
 1. Anathapindikovada Sutta - Advies aan Anathapindika
 2. In deze toespraak adviseert de eerwaarde Sariputta de bekende donateur van de Sangha, Anathapindika. Het betreft hier een essentieel raakvlak binnen de boeddhistische Leer, namelijk de vermijding van 'mijn'. Dit komt neer op de vermijding van zelfidentificatie want dat is een kardinaal punt voor veel problemen. Zelfidentificatie wordt teweeggebracht door begeerte, uit begeerte komt hechten. Wanneer er in zulk een toestand wordt waargenomen (een handeling met begeerte), speelt het ego al snel een dominante rol hetgeen waar inzicht in de weg staat. Dat is waar problemen en lijden ontstaan.

 3. Channovada Sutta - Advies aan Channa
 4. Punnovada Sutta - Advies aan Punna
 5. Nandakovada Sutta - Advies van Nandaka
 6. Cula Rahulovada Sutta - De kleine toespraak over het advies aan Rahula
 7. Chachakka Sutta - De zes sets van zes
 8. Maha Salayatanika Sutta - De grote toespraak over de zesvoudige basis
 9. In deze toespraak legt de Boeddha uit dat een mentale ontwikkeling op gang gebracht wordt, wanneer men begrijpt hoe de zintuigen en het corresponderende bewustzijn werkt. Daarnaast wijst hij ook op de belangrijkheid van het begrijpen van de gevoelens, want gevoelens spelen een enorme belangrijke rol op velerlei vlakken binnen de ervaringswereld van een wezen. De Boeddha verklaart, dat vervolgens de kracht van de vijf aggregaten afnemen en dat daardoor, als het ware vanzelf, het Edele Achtvoudige Pad in iemand 'door ontwikkeling tot vervulling komt.' Het is niet alleen schitterend om te begrijpen, maar ook wonderbaarlijk om te zien hoe alle aspecten van het Edele Achtvoudige Pad in iemand als een natuurlijk proces tot ontwikkeling komen. Hieraan kunnen we zien dat het Pad universele waarden van de hoogste kwaliteiten vertegenwoordigt en niet louter een dogma is.

 10. Nagaravindeyya Sutta - Tot de Nagaravinda's
 11. Pindapataparisuddhi Sutta - Het zuiveren van de bedelronde
 12. Indriyabhavana Sutta - De ontwikkeling van de vermogens