Het derde hoofdstuk

Tatiya vagga

Voor een beschrijving van de hoofdstukken, zie Majjhima Nikaya info.
Hoofdstuk 1-3 Naar de Hoofdpagina van de Majjhima Nikaya.
Majjhima Nikaya
 1. Kakacupama Sutta - De gelijkenis van de zaag
 2. Een toespraak over de noodzakelijkheid om het geduld te bewaren wanneer men aangesproken wordt met onaangename woorden.

 3. Alagaddupama Sutta - De gelijkenis van de slang
 4. Vammika Sutta - De mierenhoop
 5. Rathavinita Sutta - De aflossende ruituigen
 6. Nivapa Sutta - Het lokaas
 7. Ariyapariyesana Sutta - De edele zoektocht
 8. Cula Hatthipadopama Sutta - De kleine toespraak over de gelijkenis van de olifanten voetafdruk
 9. Maha Hatthipadopama Sutta - De grote toespraak over de gelijkenis van de olifanten voetafdruk
 10. Maha Saropama Sutta - De grote toespraak over de gelijkenis van het kernhout
 11. Cula Saropama Sutta - De kleine toespraak over de gelijkenis van het kernhout