Majjhima Nikaya info

Achtergrondinformatie en ontwikkeling

Inhoudsopgave

Achtergrondinformatie over de Majjhima Nikaya

Hoofdstukken

Nummering en verwijzing in het Theravada Archief

Navigatie

Planning en verloop

Naar de Hoofdpagina van de Majjhima Nikaya

Achtergrondinformatie over de Majjhima Nikaya

De Majjhima Nikaya is de tweede collectie in de Sutta Pitaka van de Ti Pitaka, de Pali Canon. De titel staat letterlijk voor 'de midden collectie' en is zo genoemd omdat de sutta's doorgaans van middelmatige lengte zijn, in vergelijking met de langere toespraken van de Digha Nikaya die aan de Majjhima Nikaya voorafgaat, en met de kortere toespraken van de Samyutta Nikaya en de Anguttara Nikaya die na Majjhima Nikaya volgen.

De Majjhima Nikaya bestaat uit 152 sutta's. Deze zijn onderverdeeld in 3 delen, de zogenaamde 'sets van vijftig' (pannasa) hoewel de laatste set in feite 52 sutta's bevat. Elke set is weer onderverdeeld in 5 hoofdstukken of divisies (vagga's) van elk 10 sutta's, behalve het op één na het laatste hoofdstuk dat uit 12 sutta's bestaat. Voor meer, zie Majjhima Nikaya info.

Hoofdstukken

De namen van de hoofdstukken zijn vaak louter afgeleid van de namen van de openende sutta's (of in sommige gevallen van een paar sutta's) en zijn daarom geen goede indicatie van het materiaal dat in de hoofdstukken zelf wordt aangetroffen. Een gedeeltelijke uitzondering hierop is deel 2 waar de hoofdstuktitels doorgaans verwijzen naar het principiële type gesprekspartner of sleutelfiguur in elke sutta die de hoofdstukken bevatten. Maar zelfs dan is de connectie tussen de titel en de inhoud soms zwak. Het gehele systeem van classificatie schijnt meer voor het gemak ontworpen te zijn dan voor enig essentiële gelijksoortigheid van onderwerpen in de sutta's.

Deel 1. Mula Pannasa Pali - De eerste set van vijftig toespraken

 1. Mulapariyaya vagga - Het hoofdstuk van de toespraak over de oorzaak
 2. Sihanada vagga - Het hoofdstuk van de leeuwenbrul
 3. Tatiya vagga - Het derde hoofdstuk
 4. Maha Yamaka vagga - Het grote tweetal hoofdstuk
 5. Cula Yamaka vagga - Het kleine tweetal hoofdstuk

Deel 2. Majjhima Pannasa Pali - De middelste set van vijftig toespraken

 1. Gahapati vagga - Het hoofdstuk over huishouders
 2. Bhikkhu vagga - Het hoofdstuk over monniken
 3. Paribbajaka vagga - Het hoofdstuk over zwervers
 4. Raja vagga - Het hoofdstuk over koningen
 5. Brahmana vagga - Het hoofdstuk over brahmanen

Deel 3. Upari Pannasa Pali - De laatste set van 'vijftig' toespraken

 1. Devadaha vagga - Het hoofdstuk van Devadaha
 2. Anupada vagga - Het hoofdstuk van één voor één
 3. Suññata vagga - Het hoofdstuk over de leegte
 4. Vibhanga vagga - Het hoofdstuk van de uiteenzettingen
 5. Salayatana vagga - Het hoofdstuk van de zesvoudige basis

Nummering en verwijzing in het Theravada Archief

De aanduiding voor de Majjhima Nikaya (M) en vervolgens de sutta. Voorbeeld: M019.

Navigatie

Volgens de Standaardnavigatie in de Help.

Planning en verloop

Volgorde Omschrijving Status
1 Alle toespraken in de database invoeren. Klaar
2 Hoofdpagina en Hoofdstukpagina's maken. Klaar
3 De sutta's omzetten naar nieuwe lay-out. Klaar
4 Van de niet beschikbare sutta's de pagina's alvast maken en plaatsen. Klaar
5 Op deze pagina achtergrondinformatie over de Majjhima Nikaya plaatsen. Klaar
6 Tekst, verwijzingen en eindnoten herzien. Nog niet bezig
7 Op de Hoofdstukpagina's, links van de lijst met toespraken, komt bij elk hoofdstuk een ander figuur. Nog niet bezig
8 Het streven is om de volledige Majjhima Nikaya te plaatsen. N.v.t
RegID: M_info
Bijgewerkt op: 5 oktober 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen