Dhammapada titels

De Dhammapada titel is de titel die aan elk afzonderlijk Dhammapada vers is toegewezen. Een Dhammapada vers is een subonderdeel van een Detailpagina.

Aanvullende informatie

  • Sortering: DhpSub.
  • In deze tabel zijn 423 items opgenomen.
  • De Dhammapada titels zijn niet met een bladwijzer gedefinieerd. Dat betekent dat wanneer je op de link klikt, je niet rechtsreeks naar de titel gaat, maar wel naar de pagina waar de titel voorkomt.

Aangename ontmoetingen

(Pagina: Saka de leider van de deva's in de Tavatimsa hemel; RegID: Dhp206-208)

Klik hier...

Aanschouw de ware natuur van het lichaam

(Pagina: Sirima de courtisane; RegID: Dhp147)

Klik hier...

Aanvaart wat iemand ontvangt

(Pagina: De verraderlijke monnik; RegID: Dhp365-366)

Klik hier...

Aarzel nooit om het goede te doen

(Pagina: Het brahmaanse stel Culla Ekasatika; RegID: Dhp116)

Klik hier...

Al het kwaad komt voort uit een kwade geest

(Pagina: Nanda de veehoeder; RegID: Dhp042)

Klik hier...

Alle bezoedelingen moeten worden opgegeven om het doel te bereiken

(Pagina: Enkele monniken; RegID: Dhp271-272)

Klik hier...

Alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk

(Pagina: De monniken die een ander meditatie onderwerp kregen; RegID: Dhp277-279)

Klik hier...

Alle riemen en teugels doorgekapt en de disselboom verwijderd

(Pagina: De wedijver over de sterkste os; RegID: Dhp398)

Klik hier...

Alle samengestelde dingen zijn onderhevig aan lijden

(Pagina: De monniken die een ander meditatie onderwerp kregen; RegID: Dhp277-279)

Klik hier...

Alleen ware wijsheid maakt iemand een heilige

(Pagina: De volgelingen van niet-boeddhistische religies; RegID: Dhp268-269)

Klik hier...

Allen hebben het leven lief

(Pagina: De zes monniken (...); RegID: Dhp130)

Klik hier...

Alles is zielloos

(Pagina: De monniken die een ander meditatie onderwerp kregen; RegID: Dhp277-279)

Klik hier...

Als je brandt door de vlammen van hartstocht

(Pagina: Visakha's metgezellen; RegID: Dhp146)

Klik hier...

Angst en geen angst in de verkeerde dingen

(Pagina: De slechte asceten; RegID: Dhp316-317)

Klik hier...

Arahats gaan niet meer door in samsara

(Pagina: De Eerwaarde Sariputta (2); RegID: Dhp095)

Klik hier...

Arahats stralen, waar zij ook heengaan

(Pagina: Garahadina; RegID: Dhp058-059)

Klik hier...

Arahats zijn voorbij het wereldse

(Pagina: De vijfhonderd monniken die een bezoek aflegden; RegID: Dhp087-089)

Klik hier...

Banden van gehechtheid

(Pagina: De gevangenis; RegID: Dhp345-346)

Klik hier...

Banden zijn sterk, maar de wijzen bevrijden zichzelf ervan

(Pagina: De gevangenis; RegID: Dhp345-346)

Klik hier...

Bedelen maakt iemand geen monnik

(Pagina: De brahmaan die als monnik aangesproken wilde worden; RegID: Dhp266-267)

Klik hier...

Begeerte is de meest woeste stroom

(Pagina: De vijf lekenvolgelingen met de vijf verschillende interesses; RegID: Dhp251)

Klik hier...

Begeerte opgraven

(Pagina: Titel voor deze pagina is uitgesteld; RegID: Dhp334-337)

Klik hier...

Begeerte versterkt banden

(Pagina: Culla Dhanuggaha (Jonge Boogschutter de Wijze); RegID: Dhp349-350)

Klik hier...

Begeerte voor erkenning

(Pagina: Citta de huishouder; RegID: Dhp073-074)

Klik hier...

Ben een kenner van het Ongeschapene

(Pagina: De brahaam met veel vertrouwen; RegID: Dhp383)

Klik hier...

Ben geen zwerver in samsara

(Pagina: De monnik van het land van de Vajjis; RegID: Dhp302)

Klik hier...

Ben zuiver van binnen

(Pagina: De brahmaanse bedriegster; RegID: Dhp394)

Klik hier...

Beschouw de vergankelijkheid van het leven

(Pagina: De vele monniken; RegID: Dhp170)

Klik hier...

Beteugel je geest zoals een olifantentemmer een olifant in de bronst

(Pagina: De novice monnik Sanu; RegID: Dhp326)

Klik hier...

Beveilig jezelf

(Pagina: Bodhi de prins; RegID: Dhp157)

Klik hier...

Bevrijd van begeerte

(Pagina: Ajatasattu valt Jotika's paleis aan; RegID: Dhp416)

Klik hier...

Bevrijd van begeerte rende hij terug naar begeerte

(Pagina: De monnik die zijn gewaad aflegde; RegID: Dhp344)

Klik hier...

Bevrijd van de angst van hartstocht

(Pagina: De vraag die gesteld werd door Jivaka; RegID: Dhp090)

Klik hier...

Bevrijd van de verlokkingen

(Pagina: Een courtisane probeert de Eerwaarde Sundara Samudda te verleiden; RegID: Dhp415)

Klik hier...

Bevrijding door discipline

(Pagina: De vijfhonderd monniken die een bezoek aflegden; RegID: Dhp087-089)

Klik hier...

Bewaak de geest

(Pagina: De vele monniken; RegID: Dhp315)

Klik hier...

Boeddha's tonen slechts de weg

(Pagina: De vijfhonderd monniken; RegID: Dhp273-276)

Klik hier...

Boven winnen en verliezen uitgestegen

(Pagina: De nederlaag van koning Pasenadi; RegID: Dhp201)

Klik hier...

Cultiveer meditatie

(Pagina: De dertig monniken; RegID: Dhp384)

Klik hier...

De 'moordenaar' die vrijuit gaat

(Pagina: De Eerwaarde Lakuntaka Bhaddiya; RegID: Dhp294-295)

Klik hier...

De aanblik die zintuiglijkheid stopt

(Pagina: De Adhimanika monniken; RegID: Dhp149)

Klik hier...

De alleen levende heeft weinig nodig

(Pagina: De vermaning tot de vijfhonderd monniken; RegID: Dhp328-330)

Klik hier...

De alleen levende kluizenaar

(Pagina: De vermaning tot de vijfhonderd monniken; RegID: Dhp328-330)

Klik hier...

De angst voor de dood

(Pagina: Mahadhana; RegID: Dhp286)

Klik hier...

De banden die mensen in de val houden

(Pagina: De jonge zeug; RegID: Dhp338-343)

Klik hier...

De beschermde geest brengt veel geluk

(Pagina: Een zekere ontevreden monnik; RegID: Dhp036)

Klik hier...

De bloemenkransmaker

(Pagina: De vijfhonderd monniken die zich concentreerden op externe zaken; RegID: Dhp044-045)

Klik hier...

De Boeddha heeft geen leraar

(Pagina: Upaka de niet-boeddhistische asceet; RegID: Dhp353)

Klik hier...

De Boeddha is niet opgewonden of ongerust

(Pagina: Subhadda de zwervende asceet; RegID: Dhp254-255)

Klik hier...

De Boeddha kan niet worden beÔnvloed

(Pagina: De drie dochters van Mara; RegID: Dhp179-180)

Klik hier...

De Boeddha kan niet worden verleid

(Pagina: De drie dochters van Mara; RegID: Dhp179-180)

Klik hier...

De Boeddha schittert dag en nacht

(Pagina: De Eerwaarde Ananda; RegID: Dhp387)

Klik hier...

De deugdzame bemint goed advies

(Pagina: De Eerwaarden Assaji en Punabbasuka; RegID: Dhp077)

Klik hier...

De deugdzamen verdienen het geverfde gewaad

(Pagina: Devadatta; RegID: Dhp009-010)

Klik hier...

De dood kan het spoor van Arahats niet traceren

(Pagina: De Eerwaarde Godhika; RegID: Dhp057)

Klik hier...

De dood overvalt hen die gehecht zijn

(Pagina: De Eerwaarde non Kisa Gotami; RegID: Dhp287)

Klik hier...

De door angst getroffen menigte

(Pagina: Aggidatta de brahmaan; RegID: Dhp188-192)

Klik hier...

De drie poorten bewaakt

(Pagina: De zes monniken (...); RegID: Dhp231-234)

Klik hier...

De dwaas is ego gericht

(Pagina: Citta de huishouder; RegID: Dhp073-074)

Klik hier...

De ergste ziekten en het hoogste geluk

(Pagina: Een lekenvolgeling; RegID: Dhp203)

Klik hier...

De ervaren wagenmenner

(Pagina: Een zekere monnik; RegID: Dhp222)

Klik hier...

De fouten van anderen zijn makkelijk te zien

(Pagina: Mendaka de rijke man; RegID: Dhp252)

Klik hier...

De gedisciplineerde geest houdt hartstocht buiten

(Pagina: De Eerwaarde Nanda; RegID: Dhp013-014)

Klik hier...

De geest die vreugde vindt in meditatie

(Pagina: De zoon van de houthakker; RegID: Dhp296-301)

Klik hier...

De geleerde in wedergeboorte

(Pagina: De schedel tikker; RegID: Dhp419-420)

Klik hier...

De geur van deugdzaamheid doordringt alles

(Pagina: De vraag van de Eerwaarde Ananda; RegID: Dhp054-055)

Klik hier...

De geur van deugdzaamheid is de allerheerlijkste geur

(Pagina: De vraag van de Eerwaarde Ananda; RegID: Dhp054-055)

Klik hier...

De geur van deugdzaamheid stijgt op tot in de hoogste hemels

(Pagina: De Eerwaarde Maha Kassapa (2); RegID: Dhp056)

Klik hier...

De gladjanus

(Pagina: De Eerwaarde Culla Sari; RegID: Dhp244-245)

Klik hier...

De glorie van de oplettende neemt toe

(Pagina: Kumbhaghosaka de bankier; RegID: Dhp024)

Klik hier...

De groei van begeerte

(Pagina: Titel voor deze pagina is uitgesteld; RegID: Dhp334-337)

Klik hier...

De groei van verdriet

(Pagina: Titel voor deze pagina is uitgesteld; RegID: Dhp334-337)

Klik hier...

De grootste offergave

(Pagina: De Eerwaarde Sariputta's oom; RegID: Dhp106)

Klik hier...

De heiligen kwaad doen is rampzalig

(Pagina: De Eerwaarde Maha Moggallana; RegID: Dhp137-140)

Klik hier...

De hoogste vrede

(Pagina: De jonge bruid; RegID: Dhp202)

Klik hier...

De ideale monnik

(Pagina: Kokalika; RegID: Dhp363)

Klik hier...

De ijverige verlicht de wereld

(Pagina: De Eerwaarde Sammunjani; RegID: Dhp172)

Klik hier...

De kalme persoon

(Pagina: Zeven jaren in de baarmoeder; RegID: Dhp414)

Klik hier...

De kalmte van de Arahats

(Pagina: De novice monnik van Kosambi; RegID: Dhp096)

Klik hier...

De kennis van de kwade doet zijn hoofd splijten

(Pagina: Satthikuta Peta; RegID: Dhp072)

Klik hier...

De kwaaddoener wordt door zijn eigen daden vermorzeld

(Pagina: Devadatta; RegID: Dhp162)

Klik hier...

De Leer van de Boeddha vergaat nooit

(Pagina: Mallika de koningin; RegID: Dhp151)

Klik hier...

De man aan de deur van de dood

(Pagina: De zoon van de slachter; RegID: Dhp235-238)

Klik hier...

De man die de vrouw van een ander begeerde

(Pagina: Khema de gildeleider; RegID: Dhp309-310)

Klik hier...

De man van grote wijsheid

(Pagina: Mara probeert tevergeefs de Eerwaarde Rahula bang te maken; RegID: Dhp351-352)

Klik hier...

De manier waarop wijsheid toeneemt

(Pagina: De Eerwaarde Pothila; RegID: Dhp282)

Klik hier...

De monnik die liefdevolle vriendelijkheid uitstraalt, straalt vrede uit

(Pagina: De dame en de dieven; RegID: Dhp368-376)

Klik hier...

De monnik die niet aan zijn 'ik' hecht

(Pagina: De brahmaan die aalmoezenvoedsel offerde aan de Boeddha; RegID: Dhp367)

Klik hier...

De monnik die van de Ware Dhamma zijn woning heeft gemaakt

(Pagina: De Eerwaarde Dhammarama; RegID: Dhp364)

Klik hier...

De niet-bezitter en de niet-gehechte persoon is een brahmaan

(Pagina: Wat is een brahmaan?; RegID: Dhp396)

Klik hier...

De olifant in de modderpoel

(Pagina: Paveyyaka de olifant; RegID: Dhp327)

Klik hier...

De ongebonden persoon, dat is een brahmaan

(Pagina: Mara de verzoeker; RegID: Dhp385)

Klik hier...

De onwijze persoon veroorzaakt zijn eigen verdriet

(Pagina: Mahakala de lekenvolgeling; RegID: Dhp161)

Klik hier...

De oplettende beweegt zich voort naar Nibbana

(Pagina: De Eerwaarde Nigama Vasi Tissa; RegID: Dhp032)

Klik hier...

De oplettende heeft grote voorsprong op anderen

(Pagina: De twee vrienden; RegID: Dhp029)

Klik hier...

De oplettende vordert

(Pagina: De monnik die alles verteerde; RegID: Dhp031)

Klik hier...

De overwinning op jezelf kan niemand ongedaan maken

(Pagina: De brahmaan Anatthapucchaka; RegID: Dhp104-105)

Klik hier...

De overwinning van al het lijden

(Pagina: De vragen van Sakka; RegID: Dhp354)

Klik hier...

De persoon die altijd prijzenswaardig is

(Pagina: Atula de lekenvolgeling; RegID: Dhp227-230)

Klik hier...

De persoon die bevrijd is van de voedingsbodem van het bestaan

(Pagina: De monnik die ooit eens een mimespeler was (2); RegID: Dhp418)

Klik hier...

De persoon die het doel bereikt heeft

(Pagina: Mara probeert tevergeefs de Eerwaarde Rahula bang te maken; RegID: Dhp351-352)

Klik hier...

De persoon die spirituele initiatieven toont is waardig

(Pagina: De Eerwaarde Sappadasa; RegID: Dhp112)

Klik hier...

De persoon met de hogere verlangens

(Pagina: Een Anagami Eerwaarde; RegID: Dhp218)

Klik hier...

De persoon met volledige inspanning is de ware ouderling

(Pagina: De Eerwaarde Lakuntaka Bhaddiya; RegID: Dhp260-261)

Klik hier...

De plezierzoeker wordt weggevaagd

(Pagina: Vidudabha; RegID: Dhp047)

Klik hier...

De rechtvaardigen zijn gelukkig, in deze wereld en in de volgende

(Pagina: Suddhodana de koning; RegID: Dhp168-169)

Klik hier...

De 'rivier oversteker' heeft de banden opgegeven

(Pagina: De dame en de dieven; RegID: Dhp368-376)

Klik hier...

De slechten zijn zelfvernietigend

(Pagina: De Eerwaarde Kala; RegID: Dhp164)

Klik hier...

De staat van Arahats kan niet worden getraceerd

(Pagina: De Eerwaarde Anuruddha; RegID: Dhp093)

Klik hier...

De toevlucht die aan elk lijden een einde maakt

(Pagina: Aggidatta de brahmaan; RegID: Dhp188-192)

Klik hier...

De toewijding van egoÔsten

(Pagina: De drie asceten; RegID: Dhp209-211)

Klik hier...

De top van de spirituele voortreffelijkheid bereikt

(Pagina: Het is de gever die de gift verricht; RegID: Dhp423)

Klik hier...

De trage, vraatzuchtige, slaperige dwaas, is vatbaar voor herhaalde geboorten

(Pagina: Pasenadi de koning; RegID: Dhp325)

Klik hier...

De valstrik van de dood kan door het beteugelen van de geest verbroken worden

(Pagina: De Eerwaarde Sangharakkhita; RegID: Dhp037)

Klik hier...

De vastgeketende olifant

(Pagina: De oude brahmaan; RegID: Dhp324)

Klik hier...

De verblijven van Arahats zijn zeer bekoorlijk

(Pagina: De Eerwaarde Revata; RegID: Dhp098)

Klik hier...

De verdraagzaamheid van de Boeddha

(Pagina: Jezelf beheersen; RegID: Dhp320-322)

Klik hier...

De vernietiger die Nibbana bereikt

(Pagina: De Eerwaarde Lakuntaka Bhaddiya; RegID: Dhp294-295)

Klik hier...

De verzetbiedende geest

(Pagina: De Eerwaarde Meghiya; RegID: Dhp033-034)

Klik hier...

De Vier Edele Waarheden begrijpen

(Pagina: Aggidatta de brahmaan; RegID: Dhp188-192)

Klik hier...

De ware edele mensen zijn geweldloos

(Pagina: Ariya de visser; RegID: Dhp270)

Klik hier...

De ware monnik

(Pagina: De monnik die een zwaan doodde; RegID: Dhp362)

Klik hier...

De warme ontmoeting met je eigen volk

(Pagina: Saka de leider van de deva's in de Tavatimsa hemel; RegID: Dhp206-208)

Klik hier...

De wegen van oplettendheid en onoplettendheid

(Pagina: Samavati; RegID: Dhp021-023)

Klik hier...

De wijze buigt niet af van het correcte pad

(Pagina: De Eerwaarde Dhammika; RegID: Dhp084)

Klik hier...

De wijze persoon maakt zijn geest recht

(Pagina: De Eerwaarde Meghiya; RegID: Dhp033-034)

Klik hier...

De wijzen beheersen zichzelf

(Pagina: De novice monnik Pandita; RegID: Dhp080)

Klik hier...

De wijzen gaan voorbij het wereldse

(Pagina: De dertig monniken; RegID: Dhp175)

Klik hier...

De wijzen verzaken alles

(Pagina: De vijfhonderd monniken (...); RegID: Dhp083)

Klik hier...

De wijzen zijn als een diepe oceaan

(Pagina: Kanamata, de moeder van Kana; RegID: Dhp082)

Klik hier...

De wijzen zijn gelijkmoedig

(Pagina: De Eerwaarde Lakuntaka Bhaddiya; RegID: Dhp081)

Klik hier...

De wortel van de kruipplant doorkappen

(Pagina: De jonge zeug; RegID: Dhp338-343)

Klik hier...

De zegening

(Pagina: Mara de verzoeker; RegID: Dhp331-333)

Klik hier...

De zoeker begrijpt het

(Pagina: De vijfhonderd monniken die zich concentreerden op externe zaken; RegID: Dhp044-045)

Klik hier...

De zwijgende monnik in het dorp

(Pagina: Kosiya de gierige rijke man; RegID: Dhp049)

Klik hier...

Degene die het Doodloze ziet is edel

(Pagina: De Eerwaarde non Kisa Gotami; RegID: Dhp114)

Klik hier...

Degene die volledig ontwaakt is heeft geen angst

(Pagina: De Eerwaarde Cittahattha; RegID: Dhp038-039)

Klik hier...

Degene zonder hartstocht geniet van de wouden

(Pagina: De vrouw (...); RegID: Dhp099)

Klik hier...

Degenen die vrij van verdriet zijn overzien de wereld

(Pagina: De Eerwaarde Maha Kassapa; RegID: Dhp028)

Klik hier...

Degenen die vrij zijn, zijn het zuiverst

(Pagina: De Eerwaarde Tissa; RegID: Dhp205)

Klik hier...

Denk over anderen als over jezelf

(Pagina: De zes monniken (...); RegID: Dhp129)

Klik hier...

Dergelijke toevluchtsoorden bieden geen hulp

(Pagina: Aggidatta de brahmaan; RegID: Dhp188-192)

Klik hier...

Deugdzame daden maken iemand gelukkig

(Pagina: Sumanadevi; RegID: Dhp018)

Klik hier...

Die kalm van geest zijn worden gezien

(Pagina: Culasubhadda de dochter van Anathapindika; RegID: Dhp304)

Klik hier...

Disciplineer je lichamelijk gedrag

(Pagina: De zes monniken (...); RegID: Dhp231-234)

Klik hier...

Disciplineer je mentaal gedrag

(Pagina: De zes monniken (...); RegID: Dhp231-234)

Klik hier...

Disciplineer je verbaal gedrag

(Pagina: De zes monniken (...); RegID: Dhp231-234)

Klik hier...

Disciplineer jezelf in afzondering

(Pagina: De Eerwaarde Ekavihara; RegID: Dhp305)

Klik hier...

Disciplineer jezelf voordat je anderen disciplineert

(Pagina: De Eerwaarde Padhanikatissa; RegID: Dhp159)

Klik hier...

Doe dingen die aangename gevolgen hebben

(Pagina: Sumana de bloemist; RegID: Dhp068)

Klik hier...

Doe een Arahat geen kwaad

(Pagina: De Eerwaarde Sariputta; RegID: Dhp389-390)

Klik hier...

Doe geen dingen die kwade gevolgen hebben

(Pagina: De boer; RegID: Dhp067)

Klik hier...

Door drank wordt de eigen wortel vernietigd

(Pagina: De vijfhonderd lekenvolgelingen; RegID: Dhp246-248)

Klik hier...

Door te volharden bereik je de onovertrefbare veiligheid van banden

(Pagina: Samavati; RegID: Dhp021-023)

Klik hier...

Drie dingen die geen goede resultaten voortbrengen

(Pagina: De halsstarrige monnik; RegID: Dhp311-313)

Klik hier...

Drie factoren die je naar de hemel leiden

(Pagina: De vraag van de Eerwaarde Maha Moggallana; RegID: Dhp224)

Klik hier...

Edele richtlijnen

(Pagina: De vraag van de Eerwaarde Ananda; RegID: Dhp183-185)

Klik hier...

Een Arahat ziet gewelddadigheid niet als een geliefd object

(Pagina: De Eerwaarde Sariputta; RegID: Dhp389-390)

Klik hier...

Een bedwongen geest brengt geluk

(Pagina: Een zekere monnik; RegID: Dhp035)

Klik hier...

Een brahaam is iemand die getraind is en in zijn laatste lichaam is

(Pagina: De Eerwaarde Sariputta werd door zijn moeder beschimpt; RegID: Dhp400)

Klik hier...

Een brahmaan heeft geen begeerte naar deze wereld of de volgende

(Pagina: De Eerwaarde Sariputta verkeerd begrepen; RegID: Dhp410)

Klik hier...

Een brahmaan is hij die absoluut geweldloos is

(Pagina: De monnik en de vrouw; RegID: Dhp405)

Klik hier...

Een brahmaan is iemand die alle banden heeft vernietigd

(Pagina: Uggasena de acrobaat; RegID: Dhp397)

Klik hier...

Een brahmaan is iemand die altijd zuiver spreekt

(Pagina: De Eerwaarde Pilindavaccha; RegID: Dhp408)

Klik hier...

Een brahmaan is iemand die het allerhoogste doel heeft bereikt

(Pagina: De Eerwaarde non Khema; RegID: Dhp403)

Klik hier...

Een brahmaan is iemand die met niemand intiem contact heeft

(Pagina: De monnik en de deva; RegID: Dhp404)

Klik hier...

Een brahmaan is iemand die niet steelt

(Pagina: De monnik die beschuldigd werd van diefstal; RegID: Dhp409)

Klik hier...

Een brahmaan is iemand die zijn last heeft neergelegd

(Pagina: De slaaf die zijn last had neergelegd; RegID: Dhp402)

Klik hier...

Een brahmaan verwerpt al het immorele

(Pagina: De Eerwaarde Panthaka; RegID: Dhp407)

Klik hier...

Een deugdzaam en meditatief leven is veel beter

(Pagina: De novice monnik Samkicca; RegID: Dhp110)

Klik hier...

Een dwaas haalt geen voordeel bij een wijze

(Pagina: De Eerwaarde Udayi; RegID: Dhp064)

Klik hier...

Een goed getrainde geest overtreft mensen

(Pagina: Soreyya - de man die een vrouw werd; RegID: Dhp043)

Klik hier...

Een in de stroom getredene te zijn is verheven

(Pagina: Kala de zoon van Anathapindika; RegID: Dhp178)

Klik hier...

Een intelligent persoon haalt voordeel bij een wijze

(Pagina: De dertig monniken van Patheyyaka; RegID: Dhp065)

Klik hier...

Een kaalgeschoren hoofd maakt iemand geen monnik

(Pagina: De Eerwaarde Hatthaka; RegID: Dhp264-265)

Klik hier...

Eťn kalmerend vers is veel beter

(Pagina: Bahiyadaruciriya, de man van het schorskleed; RegID: Dhp101)

Klik hier...

Eťn kalmerend woord is veel beter

(Pagina: Tambadathika de executeur; RegID: Dhp100)

Klik hier...

Een leugenaar kan elke misdaad begaan

(Pagina: Cincamanavika de vrouw die de Boeddha ten schande probeerde te zetten; RegID: Dhp176)

Klik hier...

Een leven in wijsheid is veel beter

(Pagina: De Eerwaarde Khanu KondaŮŮa; RegID: Dhp111)

Klik hier...

Een monnik moet sympathiek zijn in al zijn manieren

(Pagina: De dame en de dieven; RegID: Dhp368-376)

Klik hier...

Een persoon die als puur goud is

(Pagina: Atula de lekenvolgeling; RegID: Dhp227-230)

Klik hier...

Een wijs persoon oordeelt niet haastig

(Pagina: De rechters; RegID: Dhp256-257)

Klik hier...

Een wijze monnik moet zijn kardinale deugden bezitten

(Pagina: De dame en de dieven; RegID: Dhp368-376)

Klik hier...

Een woord over Dhamma is veel edeler

(Pagina: De Eerwaarde non Kundalakesi; RegID: Dhp102-103)

Klik hier...

Een zondaar is zijn eigen vijand

(Pagina: Suppabuddha de melaats; RegID: Dhp066)

Klik hier...

Eerbied aan hen die eerbied verdienen

(Pagina: De gouden stupa van Boeddha Kassapa; RegID: Dhp195-196)

Klik hier...

Eerbied aan hen die eerbied waardig zijn

(Pagina: De Eerwaarde Sariputta; RegID: Dhp392)

Klik hier...

Eerbied betuigen aan de Eerwaarden brengt vier voordelen

(Pagina: Ayuvaddhanakumara de lekenvolgeling; RegID: Dhp109)

Klik hier...

Eerbied betuigen aan de persoon die recht door zee is, is veel edeler

(Pagina: De Eerwaarde Sariputta's vriend; RegID: Dhp108)

Klik hier...

Eerbiedbetuiging levert ongelimiteerd verdiensten op

(Pagina: De gouden stupa van Boeddha Kassapa; RegID: Dhp195-196)

Klik hier...

Eiland tegen de vloedgolven

(Pagina: Culapanthaka; RegID: Dhp025)

Klik hier...

Er is geen wijsheid in hen die niet nadenken

(Pagina: De dame en de dieven; RegID: Dhp368-376)

Klik hier...

Er is niemand die nooit berispt wordt

(Pagina: Atula de lekenvolgeling; RegID: Dhp227-230)

Klik hier...

Er is niets opgewassen tegen de overwinning op jezelf

(Pagina: De brahmaan Anatthapucchaka; RegID: Dhp104-105)

Klik hier...

Fouten van anderen zien en hen belachelijk maken

(Pagina: De Eerwaarde Ujjhanasanni; RegID: Dhp253)

Klik hier...

Ga niet met dwazen om

(Pagina: De inwonende leerling van de Eerwaarde Maha Kassapa; RegID: Dhp061)

Klik hier...

Gedraag je overeenkomstig de Leer

(Pagina: Suddhodana de koning; RegID: Dhp168-169)

Klik hier...

Geduld is een hoge ascetische deugd

(Pagina: De vraag van de Eerwaarde Ananda; RegID: Dhp183-185)

Klik hier...

Geef hartstocht en haat op

(Pagina: De dame en de dieven; RegID: Dhp368-376)

Klik hier...

Geef het kleine op om het grote te ontvangen

(Pagina: De voormalige daden van de Boeddha; RegID: Dhp290)

Klik hier...

Geen bescherming wanneer dat echt nodig is

(Pagina: De Eerwaarde non Patacara (2); RegID: Dhp288-289)

Klik hier...

Geen monniken buiten het boeddhistische systeem

(Pagina: Subhadda de zwervende asceet; RegID: Dhp254-255)

Klik hier...

Geen schuilplaats voor het ontsnappen aan de dood

(Pagina: Suppabuddha de koning; RegID: Dhp128)

Klik hier...

Geen schuilplaats voor het ontsnappen aan kwade daden

(Pagina: De drie groepen personen; RegID: Dhp127)

Klik hier...

Gehechtheid aan vrouwen

(Pagina: De vijf oude monniken en de lekenvolgelinge; RegID: Dhp283-284)

Klik hier...

Gekoesterde oplettendheid

(Pagina: Het Bala Nakkhata festijn; RegID: Dhp026-027)

Klik hier...

Geliefd door de massa

(Pagina: De vijfhonderd jongens (...); RegID: Dhp217)

Klik hier...

Geliefden en niet geliefden zijn allebei pijnlijk

(Pagina: De drie asceten; RegID: Dhp209-211)

Klik hier...

Geluk als voedsel

(Pagina: Mara de verzoeker; RegID: Dhp200)

Klik hier...

Geluk door deel te nemen aan goede daden

(Pagina: OngeŽvenaarde liefdadigheid; RegID: Dhp177)

Klik hier...

Geluk ontstaat niet vanwege begeerte

(Pagina: De jonge zeug; RegID: Dhp338-343)

Klik hier...

Geluk volgt degene die goed doet

(Pagina: Mattakundali de jonge brahmaan; RegID: Dhp002)

Klik hier...

Gelukkig leven met de Dhamma

(Pagina: De Eerwaarde Maha Kappina; RegID: Dhp079)

Klik hier...

Gevangen in de stroom van begeerte

(Pagina: De jonge zeug; RegID: Dhp338-343)

Klik hier...

Goden en mensen vereren de Boeddha's

(Pagina: De Boeddha's terugkeer van de Tavatimsa deva wereld; RegID: Dhp181)

Klik hier...

Goed en verkeerd

(Pagina: De volgelingen van niet-boeddhistische religies; RegID: Dhp318-319)

Klik hier...

Goed gesproken woorden trekken alleen hen aan die oefenen

(Pagina: Chattapani de lekenvolgeling; RegID: Dhp051-052)

Klik hier...

Goed gesproken woorden zijn alleen nuttig voor hen die oefenen

(Pagina: Chattapani de lekenvolgeling; RegID: Dhp051-052)

Klik hier...

Goede daden brengen geluk

(Pagina: Dhammika de lekenvolgeling; RegID: Dhp016)

Klik hier...

Goede daden leiden tot goede resultaten

(Pagina: Nandiya de lekenvolgeling; RegID: Dhp219-220)

Klik hier...

Grijze haren maken van iemand geen ouderling

(Pagina: De Eerwaarde Lakuntaka Bhaddiya; RegID: Dhp260-261)

Klik hier...

Haal onmiddellijk hulp

(Pagina: De zoon van de slachter; RegID: Dhp235-238)

Klik hier...

Haat leidt tot schade

(Pagina: De Eerwaarde Tissa; RegID: Dhp003-004)

Klik hier...

Haat wordt overwonnen door vriendschap

(Pagina: Kaliyakkhini; RegID: Dhp005)

Klik hier...

Hartstocht doordringt de ongetrainde geest

(Pagina: De Eerwaarde Nanda; RegID: Dhp013-014)

Klik hier...

Heiligen zijn niet gehecht

(Pagina: De Eerwaarde Maha Kassapa (3); RegID: Dhp091)

Klik hier...

Heimwee naar glorie uit het verleden

(Pagina: Mahadhana de zoon van de schatmeester; RegID: Dhp155-156)

Klik hier...

Help anderen, maar verwaarloos niet je eigen welzijn

(Pagina: De Eerwaarde Attadattha; RegID: Dhp166)

Klik hier...

Het advies van de Boeddha's

(Pagina: De vraag van de Eerwaarde Ananda; RegID: Dhp183-185)

Klik hier...

Het advies van een wijze is als het openbaren van een schat

(Pagina: De Eerwaarde Radha; RegID: Dhp076)

Klik hier...

Het allerbeste pad

(Pagina: De vijfhonderd monniken; RegID: Dhp273-276)

Klik hier...

Het belangrijkste geloof is het geloof in jezelf

(Pagina: De Eerwaarde Sariputta (3); RegID: Dhp097)

Klik hier...

Het bereiken van de overzijde

(Pagina: Uggasena de zoon van een rijke man; RegID: Dhp348)

Klik hier...

Het best gedisciplineerde dier

(Pagina: Jezelf beheersen; RegID: Dhp320-322)

Klik hier...

Het bouwmateriaal ligt aan diggelen

(Pagina: De huizenbouwer; RegID: Dhp153-154)

Klik hier...

Het enige pad voor zuivering

(Pagina: De vijfhonderd monniken; RegID: Dhp273-276)

Klik hier...

Het gedisciplineerde dier

(Pagina: Jezelf beheersen; RegID: Dhp320-322)

Klik hier...

Het geluk dat onbekend is bij de gewone mensen

(Pagina: De dame en de dieven; RegID: Dhp368-376)

Klik hier...

Het gevolg van begeerte

(Pagina: Een zekere brahmaan; RegID: Dhp216)

Klik hier...

Het gevolg van gehechtheid

(Pagina: De Licchavi prinses; RegID: Dhp214)

Klik hier...

Het gevolg van geliefden

(Pagina: De rijke huishouder; RegID: Dhp212)

Klik hier...

Het gevolg van genegenheid

(Pagina: Visakha's verdriet om Datta; RegID: Dhp213)

Klik hier...

Het gevolg van kwaad kwelt de onwetende

(Pagina: De wurgslang die een peta geest was; RegID: Dhp136)

Klik hier...

Het gevolg van zintuiglijk verlangen

(Pagina: Anitthigandha Kumara; RegID: Dhp215)

Klik hier...

Het goede kan in het begin als het kwade worden beschouwd totdat het rijpt

(Pagina: Anathapindika de lekenvolgeling; RegID: Dhp119-120)

Klik hier...

Het heilige leven maakt iemand een monnik

(Pagina: De brahmaan die als monnik aangesproken wilde worden; RegID: Dhp266-267)

Klik hier...

Het is een zegen om een Arahat te zijn

(Pagina: Mara de verzoeker; RegID: Dhp331-333)

Klik hier...

Het is makkelijk om het verkeerde te doen en moeilijk om het goede te doen

(Pagina: Devadatta (2) - De scheuring in de Sangha; RegID: Dhp163)

Klik hier...

Het juiste inzicht

(Pagina: De volgelingen van niet-boeddhistische religies; RegID: Dhp318-319)

Klik hier...

Het juiste voertuig naar Nibbana

(Pagina: De monnik die een olifantentemmer was geweest; RegID: Dhp323)

Klik hier...

Het kenmerk van oplettendheid

(Pagina: Samavati; RegID: Dhp021-023)

Klik hier...

Het kwaad keert terug zoals het stof dat tegen de wind ingeworpen wordt

(Pagina: Koka de jager die door zijn eigen honden werd doodgebeten; RegID: Dhp125)

Klik hier...

Het kwade wordt overwonnen door het goede

(Pagina: De Eerwaarde Angulimala; RegID: Dhp173)

Klik hier...

Het leven eindigt in de dood

(Pagina: De Eerwaarde non Uttara; RegID: Dhp148)

Klik hier...

Het leven van hen die de Dhamma kennen is veel beter

(Pagina: De Eerwaarde non Bahuputtika; RegID: Dhp115)

Klik hier...

Het lichaam groeit, maar de geest niet

(Pagina: De Eerwaarde Kaludayi; RegID: Dhp152)

Klik hier...

Het lichaam is een stad van beenderen

(Pagina: De Eerwaarde non Rupananda; RegID: Dhp150)

Klik hier...

Het ongeconditioneerde is de hoogste prestatie

(Pagina: De Eerwaarde Jambuka; RegID: Dhp070)

Klik hier...

Het overdenken van de dood brengt vrede

(Pagina: De monniken van Kosambi; RegID: Dhp006)

Klik hier...

Het pad dat niet bespeurd kan worden

(Pagina: De Eerwaarde Bellatthisisa; RegID: Dhp092)

Klik hier...

Het pad naar het onsterfelijke

(Pagina: De Eerwaarde non Patacara (2); RegID: Dhp288-289)

Klik hier...

Het pad voor het einde van lijden

(Pagina: De vijfhonderd monniken; RegID: Dhp273-276)

Klik hier...

Het spinnenweb van hartstocht

(Pagina: De Eerwaarde non Khema; RegID: Dhp347)

Klik hier...

Het zien van de huizenbouwer

(Pagina: De huizenbouwer; RegID: Dhp153-154)

Klik hier...

Hij die al het kwaad verworpen heeft is heilig

(Pagina: De brahmaanse kluizenaar; RegID: Dhp388)

Klik hier...

Hij die alleen in het woud mediteert is een brahmaan

(Pagina: De Eerwaarde non Kisa Gotami, de draagster van afgedankte lompen; RegID: Dhp395)

Klik hier...

Hij die bevrijd is van alle bezoedelingen

(Pagina: De Eerwaarde Angulimala; RegID: Dhp422)

Klik hier...

Hij die niet meer getart wordt door lijden

(Pagina: Rohini de prinses; RegID: Dhp221)

Klik hier...

Hij die vrij is van wereldse verleidingen is vredig

(Pagina: De Eerwaarde Santakaya; RegID: Dhp378)

Klik hier...

Hij die vrij van bezoedelingen is, dat is een brahmaan

(Pagina: Een zekere brahmaan; RegID: Dhp386)

Klik hier...

Hij die zichzelf bewaakt leeft gelukkig

(Pagina: De Eerwaarde Nangala Kula; RegID: Dhp379-380)

Klik hier...

Hij is een brahmaan wanneer hij niet hecht aan zintuiglijke dingen

(Pagina: De Eerwaarde non Uppalavanna; RegID: Dhp401)

Klik hier...

Hij verlangt nergens meer naar

(Pagina: De man en de vrouw; RegID: Dhp421)

Klik hier...

Hij wordt overal geŽerd

(Pagina: Citta de huishouder; RegID: Dhp303)

Klik hier...

Iemand die veel spreekt is niet per definitie wijs

(Pagina: De zes monniken; RegID: Dhp258)

Klik hier...

Iemand die zich goed beheerst, dat is een waar brahmaan

(Pagina: De Eerwaarde non Maha Pajapati Gotami; RegID: Dhp391)

Klik hier...

Iemand is geen brahmaan louter vanwege zijn familie

(Pagina: Jatila de brahmaan; RegID: Dhp393)

Klik hier...

Iemands eigen daden vernietigen hemzelf

(Pagina: De Eerwaarde Tissa; RegID: Dhp240)

Klik hier...

In de nabijheid van de Koning van de Dood

(Pagina: De zoon van de slachter; RegID: Dhp235-238)

Klik hier...

In het gezelschap van deugdzame mensen

(Pagina: De Eerwaarde Channa; RegID: Dhp078)

Klik hier...

In wie geen gehechtheden zijn

(Pagina: De Eerwaarde Maha Moggallana; RegID: Dhp411)

Klik hier...

Indachtigheid van de fysieke realiteit

(Pagina: De Eerwaarden van Bhaddiya; RegID: Dhp292-293)

Klik hier...

Inspanning is noodzakelijk om het lijden te verlaten

(Pagina: De Eerwaarde Pilotikatissa; RegID: Dhp143-144)

Klik hier...

Jijzelf bent je eigen redder

(Pagina: De Eerwaarde Nangala Kula; RegID: Dhp379-380)

Klik hier...

Jouw beste redder ben jezelf

(Pagina: De moeder van Kumara Kassapa; RegID: Dhp160)

Klik hier...

Kalmte moet bewaart blijven

(Pagina: De Eerwaarde Kundadhana; RegID: Dhp133-134)

Klik hier...

Kap de banden van Mara door

(Pagina: Culla Dhanuggaha (Jonge Boogschutter de Wijze); RegID: Dhp349-350)

Klik hier...

Kap het bos en het struikgewas om

(Pagina: De vijf oude monniken en de lekenvolgelinge; RegID: Dhp283-284)

Klik hier...

Ken de realiteit en wees wijs

(Pagina: De twee zakkenrollers; RegID: Dhp063)

Klik hier...

Kleding heeft geen toegevoegde waarde aan deugdzaamheid

(Pagina: Santati de minister; RegID: Dhp142)

Klik hier...

Koester het gezelschap van een goed mens

(Pagina: De vermaning tot de vijfhonderd monniken; RegID: Dhp328-330)

Klik hier...

Kwaad wordt gezien als iets zoets totdat het rijpt

(Pagina: Anathapindika de lekenvolgeling; RegID: Dhp119-120)

Klik hier...

Kwade daden leiden tot kwelling

(Pagina: Devadatta (2); RegID: Dhp017)

Klik hier...

Kwalijke gevolgen vanwege kwade intenties

(Pagina: Kukkutamitta de jager; RegID: Dhp124)

Klik hier...

Laat je niet door hebzucht en slechte zaken naar beneden halen

(Pagina: De vijfhonderd lekenvolgelingen; RegID: Dhp246-248)

Klik hier...

Leugenaars lijden in de hel

(Pagina: Sundari de zwervende vrouwelijke asceet; RegID: Dhp306)

Klik hier...

Lijden volgt degene die kwaad doet

(Pagina: De Eerwaarde Cakkhupala; RegID: Dhp001)

Klik hier...

Lijden wordt beŽindigd door een allround discipline

(Pagina: De vijf monniken in Savatthi; RegID: Dhp360-361)

Klik hier...

Lijden, het ontstaan, het ophouden, en het Edele Achtvoudige Pad...

(Pagina: Aggidatta de brahmaan; RegID: Dhp188-192)

Klik hier...

Luiheid verslaat spiritualiteit

(Pagina: De Eerwaarde Mahakala; RegID: Dhp007-008)

Klik hier...

Meditatie leidt tot zegen

(Pagina: Het Bala Nakkhata festijn; RegID: Dhp026-027)

Klik hier...

Mediteer in alle ernst

(Pagina: De dame en de dieven; RegID: Dhp368-376)

Klik hier...

Mediteren op de deugden van de Boeddha

(Pagina: De zoon van de houthakker; RegID: Dhp296-301)

Klik hier...

Mediteren op de deugden van de Dhamma

(Pagina: De zoon van de houthakker; RegID: Dhp296-301)

Klik hier...

Mediteren op de deugden van de Sangha

(Pagina: De zoon van de houthakker; RegID: Dhp296-301)

Klik hier...

Mediteren op de ware aard van het lichaam

(Pagina: De zoon van de houthakker; RegID: Dhp296-301)

Klik hier...

Mediteren op geweldloosheid

(Pagina: De zoon van de houthakker; RegID: Dhp296-301)

Klik hier...

Met vreugde en vertrouwen zul je je doel bereiken

(Pagina: De Eerwaarde Vakkali; RegID: Dhp381)

Klik hier...

Mijd wereldse geneugten

(Pagina: De ontevreden monnik; RegID: Dhp186-187)

Klik hier...

Neem het goede niet licht op

(Pagina: Bilalapadaka de rijke man; RegID: Dhp122)

Klik hier...

Neem kwaad niet licht op

(Pagina: De onvoorzichtige monnik; RegID: Dhp121)

Klik hier...

Nibbana door begeerte te vermijden

(Pagina: De jonge zeug; RegID: Dhp338-343)

Klik hier...

Niemand ontsnapt aan kritiek of aan lof

(Pagina: Atula de lekenvolgeling; RegID: Dhp227-230)

Klik hier...

Niet door de voorbereidende aspecten bereikt men het doel

(Pagina: Enkele monniken; RegID: Dhp271-272)

Klik hier...

Niet gebonden door de banden van bezoedelingen

(Pagina: De drie asceten; RegID: Dhp209-211)

Klik hier...

Oefening verzekerd voltooiing

(Pagina: De twee vrienden; RegID: Dhp019-020)

Klik hier...

Oefeningen die niet tot zuivering leiden

(Pagina: De Eerwaarde Bahubhandika; RegID: Dhp141)

Klik hier...

Ondanks dat een lotus op een hoop afval kan groeien is hij aantrekkelijk

(Pagina: Garahadina; RegID: Dhp058-059)

Klik hier...

Onderwijs anderen maar train eerst jezelf

(Pagina: De Eerwaarde Upananda Sakyaputta; RegID: Dhp158)

Klik hier...

Onheilzame toestanden in het spoor van het kwaad

(Pagina: De Eerwaarde Maha Moggallana; RegID: Dhp137-140)

Klik hier...

Ontsnappen aan verdriet

(Pagina: Titel voor deze pagina is uitgesteld; RegID: Dhp334-337)

Klik hier...

Ontwikkel niet het wereldse

(Pagina: De jonge monnik; RegID: Dhp167)

Klik hier...

Onwetendheid brengt lijden

(Pagina: Ananda de rijke man; RegID: Dhp062)

Klik hier...

Onwetendheid is de basis van alle bezoedelingen

(Pagina: De man wiens vrouw overspel pleegde; RegID: Dhp242-243)

Klik hier...

Oorzaken van roest

(Pagina: De Eerwaarde Kaludayi; RegID: Dhp241)

Klik hier...

Opeenstapeling van goede daden leidt tot geluk

(Pagina: Laja de deva; RegID: Dhp118)

Klik hier...

Opeenstapeling van kwade daden leidt tot lijden

(Pagina: De Eerwaarde Seyyasaka; RegID: Dhp117)

Klik hier...

Oplettendheid maakte hem leider van de goden

(Pagina: Mahali; RegID: Dhp030)

Klik hier...

Ouderdom en dood beŽindigen het leven

(Pagina: Enkele dames en de naleving van de morele voorschriften; RegID: Dhp135)

Klik hier...

Over goede daden hoef je nooit berouw te hebben

(Pagina: De vrouw met een jaloerse aard; RegID: Dhp314)

Klik hier...

Pad naar bevrijding

(Pagina: De novice monnik Tissa van het woudklooster; RegID: Dhp075)

Klik hier...

Pad naar vrede

(Pagina: De monnik die een goudsmid was geweest; RegID: Dhp285)

Klik hier...

Slechte daden zijn als vonken verborgen onder het as

(Pagina: De slangengeest; RegID: Dhp071)

Klik hier...

Slechte mensen worden in slechte sferen geboren

(Pagina: Zij die lijden voor hun slechte daden; RegID: Dhp307)

Klik hier...

Smetten zijn slechte zaken

(Pagina: De man wiens vrouw overspel pleegde; RegID: Dhp242-243)

Klik hier...

Spijt op hoge leeftijd

(Pagina: Mahadhana de zoon van de schatmeester; RegID: Dhp155-156)

Klik hier...

Spirituele kracht is onverslaanbaar

(Pagina: De Eerwaarde Mahakala; RegID: Dhp007-008)

Klik hier...

Stevig gevestigd in rechtvaardigheid

(Pagina: De rechters; RegID: Dhp256-257)

Klik hier...

Vanwege schaamte het kwade vermijden

(Pagina: De Eerwaarde Pilotikatissa; RegID: Dhp143-144)

Klik hier...

Verborgen begeerte brengt steeds weer lijden

(Pagina: De jonge zeug; RegID: Dhp338-343)

Klik hier...

Verdraagzaamheid is zijn kracht en zijn leger

(Pagina: Het geduld dat het schaamteloze overwint; RegID: Dhp399)

Klik hier...

Verdriet ontspringt uit kwade daden

(Pagina: Cundasukarika de varkensslager; RegID: Dhp015)

Klik hier...

Verheugd vanwege de veilige terugkeer

(Pagina: Nandiya de lekenvolgeling; RegID: Dhp219-220)

Klik hier...

Verkeerd kloosterleven leidt naar slechte staten

(Pagina: De halsstarrige monnik; RegID: Dhp311-313)

Klik hier...

Verkeerde daden om te vermijden

(Pagina: De vijfhonderd lekenvolgelingen; RegID: Dhp246-248)

Klik hier...

Verkeerde inzichten leiden naar de hel

(Pagina: De slechte asceten; RegID: Dhp316-317)

Klik hier...

Verkeerde waarden versperren spirituele voortgang

(Pagina: De Eerwaarde Sariputta; RegID: Dhp011-012)

Klik hier...

Verlangend naar Nibbana

(Pagina: Punna het slavenmeisje; RegID: Dhp226)

Klik hier...

Verlangens zijn onverzadigbaar

(Pagina: Patipujika Kumari; RegID: Dhp048)

Klik hier...

Vermijd de cyclus van het bestaan

(Pagina: De zoon van de slachter; RegID: Dhp235-238)

Klik hier...

Vermijd het kwaad zoals je gif vermijdt

(Pagina: Mahadhana de koopman; RegID: Dhp123)

Klik hier...

Vermijd overspel

(Pagina: Khema de gildeleider; RegID: Dhp309-310)

Klik hier...

Verricht verdienstelijkheid met overtuiging

(Pagina: De halsstarrige monnik; RegID: Dhp311-313)

Klik hier...

Verstrikt in het web van boosheid

(Pagina: De vrouw die de eieren van de hen op at; RegID: Dhp291)

Klik hier...

Vier factoren van geluk

(Pagina: De vele monniken; RegID: Dhp194)

Klik hier...

Vier verheven dingen

(Pagina: Pasenadi de koning; RegID: Dhp204)

Klik hier...

Vier vormen van overwinnen

(Pagina: Uttara de lekenvolgeling; RegID: Dhp223)

Klik hier...

Vier vormen van zegening

(Pagina: Mara de verzoeker; RegID: Dhp331-333)

Klik hier...

Vier zeldzame gelegenheden

(Pagina: Erakapatta de Naga koning; RegID: Dhp182)

Klik hier...

Voedsel dat geschikt is voor zondaars

(Pagina: De monniken die op de bank van de rivier de Vaggumuda leefden; RegID: Dhp308)

Klik hier...

Volg de wijzen zoals de maan het pad van de sterren volgt

(Pagina: Saka de leider van de deva's in de Tavatimsa hemel; RegID: Dhp206-208)

Klik hier...

Voor de onwetenden is samsara erg lang

(Pagina: Een zekere persoon; RegID: Dhp060)

Klik hier...

Voor een bescheiden persoon is het leven moeilijk

(Pagina: De Eerwaarde Culla Sari; RegID: Dhp244-245)

Klik hier...

Voorbij alle banden

(Pagina: De monnik die ooit eens een mimespeler was; RegID: Dhp417)

Klik hier...

Voorbij het goede en het kwade

(Pagina: Goed en kwaad verlaten; RegID: Dhp412)

Klik hier...

Vreugde en geluk vanwege het beschouwen van het opkomen en vergaan van de aggregaten

(Pagina: De dame en de dieven; RegID: Dhp368-376)

Klik hier...

Vriendelijk onder hen die vijandig zijn

(Pagina: De vier novices; RegID: Dhp406)

Klik hier...

Vruchten van het religieuze leven door beoefening

(Pagina: De twee vrienden; RegID: Dhp019-020)

Klik hier...

Waarheid verlicht

(Pagina: De Eerwaarde Sariputta; RegID: Dhp011-012)

Klik hier...

Wanneer de heiligen kwaad wordt gedaan

(Pagina: De Eerwaarde Maha Moggallana; RegID: Dhp137-140)

Klik hier...

Wanneer goede mensen kwaad wordt gedaan

(Pagina: De Eerwaarde Maha Moggallana; RegID: Dhp137-140)

Klik hier...

Wanneer kwade daden rijpen

(Pagina: De Eerwaarde non Uppalavanna; RegID: Dhp069)

Klik hier...

Wapens om de dood te verslaan

(Pagina: De vijfhonderd monniken met de beschermende sutta; RegID: Dhp040)

Klik hier...

Weelde vernietigt de dwaas

(Pagina: De rijke man zonder kinderen; RegID: Dhp355)

Klik hier...

Weinigen bereiken de Andere Kant

(Pagina: De Dhamma luisteraars; RegID: Dhp085-086)

Klik hier...

Werp hartstocht en haat van je af

(Pagina: De meditatie op jasmijn bloemen; RegID: Dhp377)

Klik hier...

Wie al het slechte heeft opgegeven is een ware monnik

(Pagina: De Eerwaarde Hatthaka; RegID: Dhp264-265)

Klik hier...

Wie de realiteit kent is perfect

(Pagina: De Eerwaarde non Patacara; RegID: Dhp113)

Klik hier...

Wie geen bezoedelingen heeft laat geen sporen na

(Pagina: De schedel tikker; RegID: Dhp419-420)

Klik hier...

Wie het kwaad ontwortelt, dat is de deugdzame

(Pagina: Enkele monniken; RegID: Dhp262-263)

Klik hier...

Wie jaloezie opgeeft heeft een goed karakter

(Pagina: Enkele monniken; RegID: Dhp262-263)

Klik hier...

Wie lui is mist het pad

(Pagina: De Eerwaarde Tissa de luie; RegID: Dhp280)

Klik hier...

Wie overwint de dood?

(Pagina: De monnik die het lichaam als een luchtspiegeling beschouwde; RegID: Dhp046)

Klik hier...

Wiens bezoedelingen toenemen

(Pagina: De Eerwaarden van Bhaddiya; RegID: Dhp292-293)

Klik hier...

Wijsheid neemt niet toe als de geest wankelt

(Pagina: De Eerwaarde Cittahattha; RegID: Dhp038-039)

Klik hier...

Woede overwinnen

(Pagina: De Eerwaarde Tissa; RegID: Dhp003-004)

Klik hier...

Wraak brengt ongeluk

(Pagina: De Eerwaarde Kundadhana; RegID: Dhp133-134)

Klik hier...

Zeldzaam is inderdaad de verschijning van Boeddha's

(Pagina: De vragen van de Eerwaarde Ananda; RegID: Dhp193)

Klik hier...

Zelfoverwinning is de grootste overwinning

(Pagina: De Eerwaarde non Kundalakesi; RegID: Dhp102-103)

Klik hier...

Zelfs de goden aanbidden Arahats

(Pagina: De Eerwaarde Maha Kaccayana; RegID: Dhp094)

Klik hier...

Zelfs de goden vereren deugdzame monniken

(Pagina: De verraderlijke monnik; RegID: Dhp365-366)

Klik hier...

Zelfs een enkel moment een Arahat vereren is zegenrijk

(Pagina: De Eerwaarde Sariputta's neef; RegID: Dhp107)

Klik hier...

Zelfs een jonge monnik kan de wereld verlichten

(Pagina: De novice monnik Sumana die een wonder verrichtte; RegID: Dhp382)

Klik hier...

Zij de overleden zijn

(Pagina: De Eerwaarde Tissa (...); RegID: Dhp126)

Klik hier...

Zij die de Dhamma volgen zullen zich bevrijden

(Pagina: De Dhamma luisteraars; RegID: Dhp085-086)

Klik hier...

Zij die gedisciplineerd zijn hechten niet aan de wereld

(Pagina: Abhaya de prins; RegID: Dhp171)

Klik hier...

Zij die geen geluk verwerven

(Pagina: De vele jongelingen; RegID: Dhp131-132)

Klik hier...

Zij die geluk verwerven

(Pagina: De vele jongelingen; RegID: Dhp131-132)

Klik hier...

Zij die het geverfde gewaad niet verdienen

(Pagina: Devadatta; RegID: Dhp009-010)

Klik hier...

Zij die hun eigen geest beheersen

(Pagina: De novice monnik Sukha; RegID: Dhp145)

Klik hier...

Zij die in deze wereld geboren zijn moeten veel goede verdiensten verwerven

(Pagina: Visakha de lekenvolgelinge; RegID: Dhp053)

Klik hier...

Zij die jaloers zijn verwerven geen concentratie van de geest

(Pagina: De novice monnik Tissa; RegID: Dhp249-250)

Klik hier...

Zij die niet jaloers zijn verwerven concentratie van de geest

(Pagina: De novice monnik Tissa; RegID: Dhp249-250)

Klik hier...

Zij die weten, spreken weinig

(Pagina: Ekudana de Arahat; RegID: Dhp259)

Klik hier...

Zij die zonder het verderf van haat zijn

(Pagina: De grotere en de kleinere gift; RegID: Dhp356-359)

Klik hier...

Zij die zonder het verderf van hartstocht zijn

(Pagina: De grotere en de kleinere gift; RegID: Dhp356-359)

Klik hier...

Zij die zonder het verderf van hebzucht zijn

(Pagina: De grotere en de kleinere gift; RegID: Dhp356-359)

Klik hier...

Zij die zonder het verderf van onwetendheid zijn

(Pagina: De grotere en de kleinere gift; RegID: Dhp356-359)

Klik hier...

Zintuiglijke discipline

(Pagina: De vijf monniken in Savatthi; RegID: Dhp360-361)

Klik hier...

Zintuiglijke geneugten zijn nooit te verzadigen

(Pagina: De ontevreden monnik; RegID: Dhp186-187)

Klik hier...

Zo helder als de maan

(Pagina: De Eerwaarde Candabha; RegID: Dhp413)

Klik hier...

Zoek in jezelf en niet in anderen

(Pagina: De asceet Paveyya; RegID: Dhp050)

Klik hier...

Zonder de geest is het lichaam waardeloos

(Pagina: De Eerwaarde Tissa met het stinkende lichaam; RegID: Dhp041)

Klik hier...

Zonder haat onder de hatenden

(Pagina: Het vredesverdrag van de verwanten van de Boeddha; RegID: Dhp197-199)

Klik hier...

Zonder het oog van wijsheid is de wereld blind

(Pagina: Het wevers meisje; RegID: Dhp174)

Klik hier...

Zonder waanzinnigheid onder de waanzinnigen

(Pagina: Het vredesverdrag van de verwanten van de Boeddha; RegID: Dhp197-199)

Klik hier...

Zonder ziekte onder de zieken

(Pagina: Het vredesverdrag van de verwanten van de Boeddha; RegID: Dhp197-199)

Klik hier...

Zuiver je geest

(Pagina: De vijfhonderd monniken die een bezoek aflegden; RegID: Dhp087-089)

Klik hier...

Zuiver je woorden, gedachten en daden

(Pagina: De varkens geest; RegID: Dhp281)

Klik hier...

Zuiver jezelf stap voor stap

(Pagina: Een zekere brahmaan; RegID: Dhp239)

Klik hier...

Zuiverheid en onzuiverheid zijn persoonsgebonden

(Pagina: Culakala de lekenvolgeling; RegID: Dhp165)

Klik hier...

Zulke geweldlozen bereiken het onsterfelijke

(Pagina: De brahmaan die de vader van de Boeddha was geweest; RegID: Dhp225)

Klik hier...

Zwijgen maakt iemand geen monnik

(Pagina: De volgelingen van niet-boeddhistische religies; RegID: Dhp268-269)

Klik hier...