Artikels

Binnen de vele tekstbestanden zijn dikwijls, ter aanvulling op een behandeld onderwerp, complete en afzonderlijke onderwerpen ontstaan. Je krijgt dan als a.h.w. een subonderwerp binnen een onderwerp. Dergelijke subonderwerpen zijn in het Theravada Archief gedefinieerd als Artikels. Ook paragrafen zijn in de regel als een Artikel gedefinieerd.

Verder zijn er ook enkele van de meest belangrijke onderwerpen uit het woordenboek in de lijst Artikelen opgenomen. De onderwerpen of termen in het woordenboek zelf, hebben daar geen titels. Dat komt doordat de onderwerpen in het woordenboek niet met een titel beginnen, maar met een term. Om in de lijst met Artikels toch naar specifieke informatie in het woordenboek te kunnen verwijzen, is voor de desbetreffende informatie een titel (voor in de lijst) toegekend. Bijvoorbeeld: de term ditthi in het woordenboek gaat hoofdzakelijk over verkeerde inzichten. We willen een duidelijke en Nederlandse titel voor het onderwerp in de lijst Artikels. De titel van het Artikel is dan Verkeerde inzichten en de link verwijst naar de bladwijzer ditthi in het woordenboek. Zo ziet het er dan uit en zo werkt het: Verkeerde inzichten (wbk).

De bedoeling met Artikels is om het opzoeken van tekst en onderwerpen te vergemakkelijken. Een Artikel kan op meerdere plaatsen voorkomen, omdat dat volledigheidshalve soms nodig is. De lengte van Artikels kan zeer variŽren. Houd er rekening mee dat toespraken en andere bestanden niet in de lijst Artikels zijn opgenomen. Raadpleeg altijd de site map.

Aanvullende informatie

 • Sortering: Artikel.
 • Het kan zijn dat er zijn meerdere Artikels zijn met dezelfde titel. Inhoudelijk verschillen ze echter van elkaar.
 1. Aanvullende toelichting (D22)
 2. Acht oorzaken van aardbevingen (D16)
 3. Afhankelijk ontstaan (wbk)
 4. Afkeurend tegenover het kastensysteem (Dhp085-086)
 5. Als een nutteloos stuk hout (Dhp041)
 6. Als iemand zijn afkeur te kennen geeft (M021)
 7. Ambapali en de Licchavi's (D16)
 8. Ananda's verdriet (D16)
 9. Ananda's vraag over de houding ten opzichte van vrouwen (D16)
 10. Asociaal gedrag voorkomen (Dhp077)
 11. Bedwelmende middelen (D31)
 12. Begeerte (wbk)
 13. Begeerte/hebzucht (wbk)
 14. Belangrijke onderwerpen van de leer (wbk)
 15. Berispen en waarschuwen (Dhp077)
 16. Beschouwingen van de negen soorten lichamen - Navasivathikapabba (D22)
 17. Bevrijding door iets te ontwikkelen (M002)
 18. Bevrijding van bezoedelingen door gebruik van iets te maken (M002)
 19. Bevrijding van bezoedelingen door ingetogenheid (M002)
 20. Bevrijding van bezoedelingen door te zien (M002)
 21. Bevrijding van bezoedelingen door verdraagzaamheid (M002)
 22. Bevrijding van bezoedelingen door ze uit te roeien (M002)
 23. Bewustzijn (D22)
 24. Bewustzijn (wbk)
 25. Bezoedelingen, lijst van 10 (wbk)
 26. Bezoedelingen, lijst van 16 (wbk)
 27. Bezoedelingen, lijst van 4 (wbk)
 28. Bij de rivier de Kakuttha (D16)
 29. Boeddha de dokter (Dhp085-086)
 30. Boeddhisme en seks (Dhp283-284)
 31. Boeddhisme is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang (Dhp323)
 32. Boven goede en slechte daden uitgestegen (wbk)
 33. Concentratie (wbk)
 34. Conceptie (wbk)
 35. Contemplatie op de begraafplaats (D22)
 36. Cyclus van geboorte en dood (wbk)
 37. De 1e edele waarheid (Dhp188-192)
 38. De 1e edele waarheid (A03-061)
 39. De 1e edele waarheid: het bestaan van het lijden (Dhp277-279)
 40. De 2e edele waarheid (Dhp188-192)
 41. De 2e edele waarheid - voorwaardelijk ontstaan (toenemend) (A03-061)
 42. De 2e edele waarheid: de hoofdoorzaak van het lijden (Dhp277-279)
 43. De 3e edele waarheid (Dhp188-192)
 44. De 3e edele waarheid - voorwaardelijk ontstaan (afnemend) (A03-061)
 45. De 3e edele waarheid: het ophouden van het lijden (Dhp277-279)
 46. De 4e edele waarheid (A03-061)
 47. De 4e edele waarheid (Dhp188-192)
 48. De 4e edele waarheid: het pad dat leidt tot het ophouden van lijden (Dhp277-279)
 49. De acht bevrijdingen (D16)
 50. De acht bijeenkomsten (D16)
 51. De acht fases van meesterschap (D16)
 52. De achttien mentale onderzoeken (A03-061)
 53. De afwezigheid van hebzucht, haat en begoocheling (A03-065)
 54. De basis van de Leer (A03-061)
 55. De beschouwing van de materiŽle elementen - Dhatumanasikara (D22)
 56. De brul van de leeuw (D16)
 57. De daden van een Arahat (Dhp038-039)
 58. De derde soort van kennis: de waarheden en de bezoedelingen (M019)
 59. De deugden van de Dhamma (Dhp364)
 60. De drie hoofd begoochelingen (wbk)
 61. De drie karaktereigenschappen van het bestaan (wbk)
 62. De drie sektarische gemeenschappen (A03-061)
 63. De dwaas die zichzelf vernietigt (Dhp161)
 64. De echo van de wereld (D16)
 65. De eenmaal terugkerende (wbk)
 66. De eerste soort van kennis: de herinnering van geboorten (M019)
 67. De eigen geest beteugelen (Dhp080)
 68. De geest en mentale objecten (D22)
 69. De gelijkenis van de acrobaat (D22)
 70. De gelijkenis van de dwaas en de lepel in de soep (Dhp064)
 71. De gelijkenis van de geslachte koe (D22)
 72. De gelijkenis van de kudde herten (M019)
 73. De gelijkenis van de man die de aarde wil wegspitten (M021)
 74. De gelijkenis van de man die de Ganges wil wegbranden (M021)
 75. De gelijkenis van de man die tekeningen wil tekenen in een lege ruimte (M021)
 76. De gelijkenis van de spiegel (M061)
 77. De gelijkenis van de zaag (M021)
 78. De gelijkenis van de zak met ingrediŽnten (D22)
 79. De gelijkenis van de zak van kattenvel (M021)
 80. De gelijkenis van het rijtuig (M021)
 81. De gelijkenis van het sala-bomen woud (M021)
 82. De Gezegende geeft zijn wil om verder te leven op (D16)
 83. De Gezegende spoort aan (D16)
 84. De Gezegende spoort voor de laatste maal aan (D16)
 85. De goed gerichte geest (Dhp043)
 86. De grondslag van de boeddhistische meditatie (Dhp183-185)
 87. De heilige, volledig verlicht mens (wbk)
 88. De helper (D31)
 89. De hoofdbezoedelingen als natuurrampen (Dhp251)
 90. De houdingen van het lichaam - Iriyapatha (D22)
 91. De huichelaar (D31)
 92. De hulpverlening die door de Boeddha gegeven werd (Dhp227-230)
 93. De ideeŽn over een zelf (M002)
 94. De in de stroom getredene (wbk)
 95. De Kalama's van Kesaputta gaan naar de Boeddha (A03-065)
 96. De kracht van bespiegeling en de kracht van mentale ontwikkeling (wbk)
 97. De laatste aansporing (D16)
 98. De laatste rustplaats (D16)
 99. De leraren als het Zuiden (D31)
 100. De monnik Moliya Phagguna die overmatig met nonnen omging (M021)
 101. De monniken als het Zenit (D31)
 102. De mooiprater (D31)
 103. De neus en de geur (D22)
 104. De niet terugkerende (wbk)
 105. De olifantenblik (D16)
 106. De ontwikkeling van wijsheid (wbk)
 107. De oorzaak van lijden (D22)
 108. De opheffing van lijden (D22)
 109. De ouders en kinderen als het Oosten (D31)
 110. De oversteek over de Ganges (D16)
 111. De parabel van de man en de honing (Dhp225)
 112. De samenwerkende factoren van het pad (wbk)
 113. De schijnbare vriendelijkheid van meesteres Vedehika (M021)
 114. De schilpad en de vis over Nibbana (Dhp166)
 115. De smeekbede van Ananda (D16)
 116. De smeekbede van Mara (D16)
 117. De Spiegel van de Dhamma (D16)
 118. De strijdbare olifant die veel kwaad doet door ook zijn slurf te gebruiken (M061)
 119. De tien banden en de vier graden van heiligheid (wbk)
 120. De tien banden en de vier graden van heiligheid (Dhp031)
 121. De tien krachten van een Volmaakte (wbk)
 122. De tien soorten van juist gedrag (M041)
 123. De tien soorten van verkeerd gedrag (M041)
 124. De tong en de smaak (D22)
 125. De tweede soort van kennis: de verdwijning en wedergeboorte van wezens (M019)
 126. De tweeendertig delen van het lichaam (wbk)
 127. De uitroeiing van vier ondeugden (D31)
 128. De verdeling van de relikwieŽn (D16)
 129. De vergane glorie van KusiŮara (D16)
 130. De vergankelijke aard van het bestaan (Dhp277-279)
 131. De verzoeker (wbk)
 132. De vier dingen die begrepen en doorgrond zijn (D16)
 133. De Vier Edele Waarheden (A03-061)
 134. De Vier Edele Waarheden (wbk)
 135. De Vier Edele Waarheden - Cattari Ariya Sacca (D22)
 136. De vier elementen van de inspanning voor zuiverheid (wbk)
 137. De vier grote criteria (D16)
 138. De vier heilige plaatsen voor de pelgrimstocht (D16)
 139. De vier manieren waarop geen kwade daad begaan wordt (D31)
 140. De vier overtuigingen (A03-065)
 141. De vier personen die een stupa waardig zijn (D16)
 142. De vier soorten van helder begrip - CatusampajaŮŮa (D22)
 143. De vier verheven bewustzijnsstaten (wbk)
 144. De vier verheven graden van heiligheid (D16)
 145. De vier verheven verblijven (A03-065)
 146. De vier wegen van kracht (wbk)
 147. De vijf aggregaten van hechten (wbk)
 148. De vijf aggregaten van hechten - PaŮca Upadana kkhandha (D22)
 149. De vijf hindernissen (wbk)
 150. De vijf hindernissen - PaŮca Nivarana (D22)
 151. De volbrenging van volharding in inspanning (A08-054)
 152. De voorwaarden voor spirituele vooruitgang (A08-054)
 153. De voorwaarden voor wereldse vooruitgang (A08-054)
 154. De vrouw en kinderen als het Westen (D31)
 155. De vruchten van een immoreel leven (D16)
 156. De vruchten van een moreel leven (D16)
 157. De wegen die naar armoede en naar welgesteldheid leiden (M135)
 158. De wegen die naar domheid en naar wijsheid leiden (M135)
 159. De wegen die naar een lang en naar een kort leven leiden (M135)
 160. De wegen die naar lage afkomst en naar hoge afkomst leiden (M135)
 161. De wegen die naar lelijkheid en naar schoonheid leiden (M135)
 162. De wegen die naar onbeduidendheid en naar invloedrijkheid leiden (M135)
 163. De wegen die naar ziekte en naar gezondheid leiden (M135)
 164. De werkgevers en de werknemers als het Nadir (D31)
 165. De zeer ernstige ziekte van de Gezegende (D16)
 166. De zes elementen (A03-061)
 167. De zes hogere krachten (wbk)
 168. De zes innerlijke en de zes uiterlijke zintuigbases - Salayatana (D22)
 169. De zes kanalen waardoor rijkdom wordt verkwist (D31)
 170. De zes zintuigbases (A03-061)
 171. De zeven factoren van verlichting (wbk)
 172. De zeven factoren van verlichting (D16)
 173. De zeven factoren van verlichting - bojjhanga (D22)
 174. De zeven goede kwaliteiten (D16)
 175. Definitie van het boeddhisme (Dhp277-279)
 176. Deugdzaamheid (A08-054)
 177. Deugdzaamheid (A07-006)
 178. Dezelfde bij geluk en tegenslag (D31)
 179. Dood (D22)
 180. Door het begrijpen van de Vier Edele Waarheden (D16)
 181. Drie vormen van begeerte (Dhp188-192)
 182. Drie vormen van begeerte (2) (Dhp277-279)
 183. Drievoudige toevlucht (wbk)
 184. Edel Achtvoudige Pad (wbk)
 185. Edele of heilige personen (wbk)
 186. Een bijzondere Boeddha (Dhp309-310)
 187. Een kijk op de Kalama Sutta (A03-065)
 188. Een man van de praktijk (Dhp085-086)
 189. Een onafhankelijk levende Verlichte (wbk)
 190. Een woord over kamma (Dhp085-086)
 191. Eer, respect, hulde, aanbidding etc. (wbk)
 192. Eerbetoon aan de overblijfselen (D16)
 193. Eigen verantwoordelijkheid (Dhp002)
 194. Elementen (wbk)
 195. Functies van bewustzijn (wbk)
 196. Gebrek aan morele schaamte en ontzag (wbk)
 197. Geduld is een schone zaak (Dhp183-185)
 198. Geen wedergeboorte meer vanwege bevrijding (M041)
 199. Geleerdheid (A07-006)
 200. Geloof (A08-054)
 201. Geloof (A07-006)
 202. Geloof in persoonlijkheid (wbk)
 203. Geloof/zelfvertrouwen (wbk)
 204. Gevoelens (D22)
 205. Gevoelens (wbk)
 206. Gezelschap, goed en verkeerd (wbk)
 207. Goede en verkeerde handelingen (wbk)
 208. Goede gedachten opgegeven, slechte gedachten gecultiveerd (M019)
 209. Gokken (D31)
 210. Haat (wbk)
 211. Hebzucht, haat, en begoocheling (A03-065)
 212. Hel (wbk)
 213. Hemelwezens (wbk)
 214. Het beschouwen van de walgelijkheden van het lichaam - Patikkulamanasikara (D22)
 215. Het bestaan van lijden (D22)
 216. Het boeddhistische standpunt (D22)
 217. Het bouwen van de vesting (D16)
 218. Het criterium voor acceptatie (A03-065)
 219. Het criterium voor verwerping (A03-065)
 220. Het geweeklaag van de Malla's (D16)
 221. Het helder worden van het water (D16)
 222. Het inzien van het nadeel van slechte gedachten (M019)
 223. Het inzien van het voordeel van goede gedachten (M019)
 224. Het laatste maal van de Boeddha (D16)
 225. Het lichaam en tastbare dingen (D22)
 226. Het nemen van de drie toevluchten (wbk)
 227. Het ontsluieren van de huizenbouwer (Dhp153-154)
 228. Het oog en materiŽle vormen (D22)
 229. Het oor en het geluid (D22)
 230. Het pad dat leidt naar de opheffing van lijden (D22)
 231. Het verdriet van de goden (D16)
 232. Het verkondigen van de Leer (Dhp085-086)
 233. Het verwerven van de jhana's (M019)
 234. Het waarnemen van de zes richtingen (D31)
 235. Het welvaren van de monniken (D16)
 236. Hij, die afbreuk doet (D31)
 237. Hij, die goede raad geeft (D31)
 238. Hij, die met jou sympathiseert (D31)
 239. Hij, die op bezit uit is (D31)
 240. Hoe Ananda door de Boeddha werd geprezen (D16)
 241. Hoe Cunda van zijn berouw bevrijd wordt (D16)
 242. Hoe de Gezegende heenging (D16)
 243. Hoe de Tathagata geŽerd wordt (D16)
 244. Hoe je goede vrienden herkent (D31)
 245. Hoe je slechte vrienden herkent (D31)
 246. Iemand die er de fouten uithaalt (Dhp076)
 247. Iemands veiligste toevlucht is hijzelf (Dhp188-192)
 248. Indachtigheid (wbk)
 249. Indachtigheid en helder begrip (D16)
 250. Indachtigheid omtrent de ademhaling - Anapana Sati (D22)
 251. Indachtigheid van de geest - Citta nupassana (D22)
 252. Indachtigheid van gevoelens - Vedana nupassana (D22)
 253. Indachtigheid van het lichaam - Kaya nupassana (D22)
 254. Indachtigheid van mentale objecten - Dhamma nupassana (D22)
 255. Inspanning (wbk)
 256. Inzicht (wbk)
 257. Jhana-factoren (wbk)
 258. Juist begrip (D22)
 259. Juist handelen (D22)
 260. Juiste concentratie (D22)
 261. Juiste gedachten (D22)
 262. Juiste indachtigheid (D22)
 263. Juiste inspanning (D22)
 264. Juiste spraak (D22)
 265. Juiste wijze van levensonderhoud (D22)
 266. Kamma (wilshandelingen) (wbk)
 267. Kamma-gevolg (wbk)
 268. Karma (wilshandelingen) (wbk)
 269. Krachten (wbk)
 270. Kwade wil (D22)
 271. Liefdadigheid (A08-054)
 272. Liefdevolle vriendelijkheid (wbk)
 273. Lijden (wbk)
 274. Luiheid en traagheid (D22)
 275. Maha Moggallana en de geest bij de Gierenpiek (Dhp307)
 276. Mara's voormalige verzoek (D16)
 277. MateriŽle vorm (D22)
 278. Mededogen (wbk)
 279. Meditatie (wbk)
 280. Meditatie objecten (Dhp296-301)
 281. Meditatiesystemen (Dhp183-185)
 282. Meditatieve verdiepingen (wbk)
 283. Mediteren op de deugden van de Boeddha (Dhp296-301)
 284. Mediteren op de vijf onderwerpen van de Dhamma (Dhp296-301)
 285. Mediteren op liefdevolle vriendelijkheid (Dhp296-301)
 286. Meningen (wbk)
 287. Mentale factoren (wbk)
 288. Mentale formaties (D22)
 289. Mentale formaties (wbk)
 290. Mentale ontwikkeling (wbk)
 291. Moraliteit (wbk)
 292. Morele schaamte (A07-006)
 293. Morele vrees (A07-006)
 294. Nachtwaken van de Boeddha (wbk)
 295. Namen voor de Boeddha (wbk)
 296. Nibbana (wbk)
 297. Niet krijgen wat men wil (D22)
 298. Omgaan met de dood (Dhp277-279)
 299. Omgaan met de dood (2) (Dhp235-238)
 300. Omgaan met de dood (3) (Dhp225)
 301. Omgaan met de dood (4) (Dhp286)
 302. Omgaan met de dood (5) (Dhp288-289)
 303. Omgaan met de dood (6) (Dhp288-289)
 304. Omgaan met de dood (7) (Dhp288-289)
 305. Onthechting volgens de Niddesa (Dhp075)
 306. Onwetendheid/begoocheling (wbk)
 307. Oplettendheid, indachtigheid (wbk)
 308. Ouderdom (D22)
 309. Overdracht van verdiensten (wbk)
 310. Overwinnen (wbk)
 311. Pali (wbk)
 312. Patacara's verlichting (Dhp113)
 313. Perfectheid (wbk)
 314. Pijn (D22)
 315. Pukkusa de Malla (D16)
 316. Realiteit (Dhp188-192)
 317. Rondhangen op ongepaste uren (D31)
 318. Rusteloosheid en bezorgdheid (D22)
 319. Sariputta's leeuwenbrul (D16)
 320. Sfeer/wereld (wbk)
 321. Slecht gezelschap (D31)
 322. Slechte gedachten opgegeven, goede gedachten gecultiveerd (M019)
 323. Smart (D22)
 324. Spontaan zijn (Dhp085-086)
 325. Subhadda, de laatste bekeerling (D16)
 326. Succes verzekerd (D22)
 327. Tegenstand (Dhp163)
 328. Tendensen (wbk)
 329. Trainiing (wbk)
 330. Tweeledig Wonder (wbk)
 331. Twijfel (D22)
 332. Uitgebalanceerde levenswijze (A08-054)
 333. Vasten (wbk)
 334. Veelvuldig naar plaatsen van vermaak (D31)
 335. Verdraaiingen (wbk)
 336. Verdraaiingen en wedergeboorte (Dhp183-185)
 337. Verdriet (D22)
 338. Verhoging van de vrouwelijke waardigheid (Dhp085-086)
 339. Verkeerde inzichten (wbk)
 340. Verklaring van de basis van de Leer (A03-061)
 341. Verlichtingsfactor concentratie (D22)
 342. Verlichtingsfactor energie (D22)
 343. Verlichtingsfactor gelijkmoedigheid (D22)
 344. Verlichtingsfactor indachtigheid (D22)
 345. Verlichtingsfactor kalmte (D22)
 346. Verlichtingsfactor onderzoek naar dhamma's (D22)
 347. Verlichtingsfactor vreugde (D22)
 348. Vermogens (wbk)
 349. Verslaafd aan luiheid (D31)
 350. Vijf vormen van spraak (M021)
 351. Visakha en haar schoonvader (Dhp213)
 352. Volledig vrij van weten zijn (Dhp096)
 353. Voorwaarden (wbk)
 354. Vrienden en verwanten als het Noorden (D31)
 355. Vriendschap (A08-054)
 356. Vrijgevigheid (A07-006)
 357. Waakzaamheid (A08-054)
 358. Waarnemen (wbk)
 359. Waarneming (D22)
 360. Wanhoop (D22)
 361. Wanneer iemand werkelijk vriendelijk is (M021)
 362. Wat is Nibbana? (Dhp225)
 363. Wedergeboorte bewustzijn (wbk)
 364. Wedergeboorte in een hemelse sfeer (M041)
 365. Weeklagen (D22)
 366. Wereldling (wbk)
 367. Wereldse omstandigheden (wbk)
 368. Wijsheid (A07-006)
 369. Wijsheid (A08-054)
 370. Wijzelf zijn de scheppers van onze eigen wereld (Dhp001)
 371. Wilshandelingen (wbk)
 372. Worden (wbk)
 373. Wortels van goed en kwaad (wbk)
 374. Zes dingen om in gedachten te houden (D16)
 375. Zeven dingen - 1 (D16)
 376. Zeven dingen - 2 (D16)
 377. Zeven voorwaarden voor welvaart (D16)
 378. Zeven waarnemingen (D16)
 379. Zinnelijke liefde of het verlangen naar zelfzuchtige genegenheid (wbk)
 380. Zintuiglijk verlangen (D22)
 381. Zintuiglijk verlangen (wbk)
 382. Zonder een zelf of ziel (Dhp277-279)