Beginners tabel

Deze tabel is een van de vele mogelijkheden voor een eerste kennismaking met het boeddhisme. De termen zijn zorgvuldig uitgekozen zodat deze goede aanknopingspunten vormen voor een serieuze beginner. Kies een trefwoord en lees er meer over in het Woordenboek.
Trefwoord Kijk in het Woordenboek bij
BANDEN SAŅŅOJANA
BEGEERTE TANHA
BEGOOCHELING/ONWETENDHEID MOHA
BELANGRIJKE ONDERWERPEN VAN DE LEER BODHIPAKKHIYA DHAMMA
BESTAAN, DE VIJF GROEPEN VAN PAŅCA UPADANA KKHANDHA
BEVRIJDING VAN DE GEEST CETO VIMUTTI
BEWUSTZIJN VIŅŅANA
BEZOEDELINGEN KILESA
BEZOEDELINGEN ASAVA
CONCENTRATIE SAMADHI
DEUGDZAAMHEID OF MORALITEIT SILA
DOEL VAN EEN BOEDDHIST NIBBANA
EDEL ACHTVOUDIGE PAD ARIYA ATTHANGIKA MAGGA
EDELE PERSONEN ARIYA PUGGALA/ARIYA
FACTOREN VAN VERLICHTING BOJJHANGA
GELOOF/ZELFVERTROUWEN SADDHA
GEZELSCHAP, GOED EN VERKEERD SAMSEVA
GOEDE EN VERKEERDE HANDELINGEN KAMMA PATHA
HAAT DOSA
HEBZUCHT LOBHA
HINDERNISSEN, DE VIJF PAŅCA NIVARANA
INDACHTIGHEID SATIPATTHANA
KARMA (WILSHANDELINGEN) KAMMA
KENMERKEN VAN HET BESTAAN, DE 3 TI LAKKHANA
LIEFDEVOLLE VRIENDELIJKHEID METTA
LIJDEN DUKKHA
MEDEDOGEN KARUNA
MEDITATIE BHAVANA
MEDITATIEVE VERDIEPINGEN JHANA
MENTALE FACTOREN CETASIKA
OPLETTENDHEID, INDACHTIGHEID SATI
PERFECTHEID PARAMITA
SPECULATIEVE OPVATTINGEN DITTHI
TOEVLUCHT, DE DRIEVOUDIGE TI SARANAGAMANA
TRAINING SIKKHAPADA
VERHEVEN BEWUSTZIJNSSTATEN, DE 4 BRAHMA VIHARA
VERZOEKER, DE MARA
VIER EDELE WAARHEDEN CATTARI ARIYA SACCA
VOORWAARDELIJK ONTSTAAN PATICCASAMUPPADA
WORTELS VAN GOED EN KWAAD MULA
RegID: Hlp005
Bijgewerkt op: 20 juli 2005
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen