De schrijver

Inhoudsopgave

De eerste jaren

Op school

Onrecht

Wado Karate en boeddhisme

De eerste contacten met Sri Lanka

De missie

De eerste jaren

Peter van Loosbroek is geboren te Rosmalen (Nederland) op 26 januari 1958. Hij komt uit een doorsnee Brabants arbeidersgezin waarvan beide ouders gewend waren om keihard te werken. Toen Peter 1 jaar was, verhuisde het gezin naar 'de Karreput', een bosrijk gebied tussen Rosmalen en Nuland. In dit gebied bracht hij ruim 17 jaar van zijn jonge leven mediterend door. Bijna elke dag nadat hij thuis kwam van school, zette hij snel zijn fietsje weg en zei tegen z'n moeder: 'Mam, ik ben naar de bossen', waarop ze haar goedkeuring gaf door 'Jo' door het keukenraam te roepen.

Soms ging Petertje met z'n vrienden erop uit, maar meestal ging hij alleen. Hij genoot intens van de natuur en van de rust. In de bossen dacht hij diep na over het leven. Hij beschouwde het leven als iets zeer waardevols, maar wist nog niet precies in welke zin. Daarom dacht hij ook heel vaak na over de dood; 'Dit waardevolle leven zal eens door de komst van de dood weggerukt worden, en ook ik kan daar niet aan ontkomen. Wat is dan de zin van het leven? Er moet toch iets zijn dat het leven waardevol maakt, een taak of zoiets.'

Doordat hij beseft dat het leven in principe iets waardevols is, vindt hij het in het begin jammer dat dat leven niet altijd doorgaat. Maar de natuur houdt niets verborgen: hij ziet de lijken van vogels, van konijnen en van andere dieren. Soms constateerde hij een plek waar een houdduif door een buizerd gegrepen en opgepeuzeld was. Hij zag hoe mieren zich met z'n alle op een hulpeloze prooi stortten en hoe deze prooi een langzame en verschrikkelijke dood stierf. Wat een ellende is dit allemaal!

Toen hij ongeveer 8 jaar was, doet er zich een gebeurtenis voor die hem naar een nog hogere staat van bewustzijn doet voeren. De jonge Peter staat te plassen en denkt: 'Als ik deze stroom wil tegenhouden dan doe ik mezelf pijn aan en vraag ik om problemen.' In de bossen overdenkt hij deze eenvoudige ervaring die hem uiteindelijk tot een diep inzicht zal brengen. 'De plasstroom beweegt en verandert elk moment. Geen twee momenten is de stroom hetzelfde.' Wanneer hij zichzelf afvraagt of dat dat met alle dingen zo is, komt hij al snel tot de conclusie dat hiervan niets is uitgezonderd. Ook mensen niet; ze worden geboren en ze gaan dood.

En hij denkt verder na: 'Hoewel het toch een eenvoudige zaak is dat alles wat geboren wordt ook weer dood moet gaan, hebben de meeste mensen daar verschrikkelijk veel moeite mee. Nu weet ik wat daar de oorzaak van is: ze begrijpen de ware aard van dingen niet. Het is dit niet begrijpen, deze onwetendheid, dat zoveel leed bij hen veroorzaakt.' In de natuur leert hij van een grassprietje dat als zijn geest buigzaam is, hij niet zal breken; van een vallend blad leert hij dat hij beter op de stroom van het dynamische leven mee kan gaan. Het is zo eenvoudig als wat. Maar voor de meesten is het moeilijk om eenvoudig te zijn, en makkelijk om moeilijk te doen.

Het was Ananda waaraan wij te danken hebben dat zoveel van de Dhamma in de Pali Canon bewaard gebleven. Omdat Peter in grote mate de Dhamma overdraagt aan de wereld, is hij door een Sri Lankaanse monnik naar de meest geliefde discipel van de Boeddha genoemd: Ananda.

RegID: glb002
Bijgewerkt op: 6 juni 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen