Hapklare brokken

Voor domme, intelligente en wijze mensen

Leren

Overwin je ego, houdt die illusie niet vast. Wie vastklampt aan zijn ego, kan niet verder kijken dan zijn eigen, vernauwde wereld. Maar wie het idee van 'ik', 'mij', 'mijn' opgeeft, kan elk moment van de dag leren, van iedereen en van zichzelf.

Veel mensen moeten nog leren dat ze hier zijn om te leren. Maar eigendunk is daarin een grote hindernis.

Ben altijd indachtig, vierentwintig uur per dag! Probeer in elke gebeurtenis iets positiefs te zien, hoe ellendig het ook is. Het leven kent lijden, maar lijden heeft een functie: leren.

Inderdaad, soms valt het niet mee. Er zijn momenten die het leven minder aangenaam maken. Lijden bestaat. Erken dat fenomeen en begrijp dan dat het een functie heeft. Kijk het goed aan, ga er dwars doorheen en je zult er wijzer uitkomen.

Edele vriendschap

Ontelbare levens zwerf je reeds rond van het ene leven naar het andere, steeds opnieuw eindigend in lijden. Een lange, vermoeiende weg. Daarom is de degene die jou het pad toont naar het ongeconditioneerde -- het vrij zijn van de wet van oorzaak en gevolg, het vrij zijn van geconditioneerdheid -- de meest edele vriend.

Dit is de wijze vriend met een uitermate diep inzicht in de dingen zoals ze werkelijk zijn; een van de zeldzaamheden in de wereld.

Een goede vriend is een echte helper: hij bewaakt de onoplettende; hij beschermt de rijkdom van de onoplettende; hij vormt een toevlucht wanneer je in gevaar bent; wanneer er schulden zijn, geeft hij je tweemaal zoveel als nodig is.

Een goede vriend is dezelfde bij geluk en tegenslag: hij heeft geen geheimen voor je; hij bewaart jouw geheimen; bij pech laat hij je nooit in de steek; hij offert zelfs zijn eigen leven voor je op.

Een goede vriend is hij, die goede raad geeft: hij weerhoudt je ervan om het kwade te doen; hij moedigt je aan om het goede te doen; hij informeert je over wat voor jou onbekend is; hij wijst je het pad naar het ongeconditioneerde.

Een goede vriend is hij, die met jou sympathiseert: hij beleeft geen vreugde in jouw ongeluk; hij beleeft vreugde in jouw voorspoed; hij weerhoudt anderen om kwaad over je te spreken; hij prijst hen die goed over je spreken.

Slechte vriendschap

Een slechte vriend is hij, die zich de bezittingen van zijn vriend toeeigent: hij is uit op de rijkdom van zijn vriend; hij geeft weinig, maar vraagt veel; hij doet zijn plicht alleen uit angst; hij verblijft in je nabijheid uit eigenbelang.

Een slechte vriend is iemand die huichelt: hij maakt mooie beloftes omtrent het verleden; hij maakt mooie beloftes omtrent de toekomst; hij probeert bij je in een goed daglicht te komen door lege woorden; wanneer er zich een gelegenheid voordoet om te helpen, voert hij allerlei excuses aan.

Een slechte vriend is een mooiprater: hij keurt de slechte daden van zijn vriend goed; hij keurt de goede daden van zijn vriend af; hij prijst hem in zijn nabijheid; hij spreekt kwaad over hem bij zijn afwezigheid.

Een slechte vriend is iemand die afbreuk doet: hij is je metgezel wanneer je toegeeflijk bent aan bedwelmende middelen die verdwazing en onoplettendheid veroorzaken; hij is je metgezel wanneer je over de straten slentert op ongebruikelijke uren; hij is je metgezel wanneer je veelvuldig plaatsen van vermaak bezoekt; hij is je metgezel wanneer je toegeeflijk bent aan gokken hetgeen onoplettendheid veroorzaakt.

Vrijheid

Als je echt vrij bent, kun je mensen vrij laten om te zeggen en te denken van jou wat zij maar willen. Ben niet geÔnteresseerd in slechte zaken, in immorele dingen; laat dat je doel niet zijn.

Sommigen denken dat ze vrij zijn door in hun geboortepak rond te lopen, maar dat is slechts een idee van vrijheid. Mensen slapen met ideeŽn.

Bevrijding kun je niet verwezenlijken door het te pakken. In begeerte is geen vrijheid. Maak een einde aan begeerte, dan ben je vrij.

Wie gehecht is, kan niet vrij zijn.

Als je het nog nooit goed geproefd hebt, zeg dan niet dat vrijheid niet bestaat. In je diepe wezen is er vrijheid. Maar om vrij te zijn moet je diep zijn.

Als je wilt, kun je zo vrij zijn als de wind in een net. De keuze is aan jou.

Wie de ware aard van dingen ziet -- het vergankelijke, het onbevredigende en het veranderlijke -- heeft genoeg van deze wereld en van de volgende. Dat is nodig om los te kunnen laten; dat is nodig om werkelijk volledig vrij te kunnen zijn: de dingen zien zoals ze werkelijk zijn.

Eenvoudig

Hoe eenvoudiger je bent, hoe achterlijker de achterlijken je vinden.

Het is makkelijk om moeilijk te doen, maar moeilijk om eenvoudig te zijn.

Door dingen erg te vinden wordt je leven er niet beter op, wel erger; dat is een eigen keuze. Door een eenvoudige geest wordt je leven eenvoudiger.

Geluk

Vertrouw op jezelf als je gelukkig wilt zijn. Een wijs mens laat zijn geluk niet van uiterlijkheden afhangen.

Geluk ontstaat niet door onwetendheid, maar door wijsheid. Op elk moment volledig begrijpen wat er is, wat er zich voordoet; dat is geluk.

Wie bidt om geluk, om een lang leven, om gezondheid, leeft in angst. Sta op en beef niet langer! Als je gelukkig wilt zijn, lang wilt leven en gezond wilt zijn, dan moet je er een manier van leven op nahouden, -- een pad volgen -- dat naar geluk leidt, dat naar gezondheid leidt, dat naar een lang leven leidt.

Dwazen

Dwaze mensen iets proberen te leren, is even zinloos als je naam in het water proberen te schrijven.

Allerlei

Mensen denken wakker te zijn, maar zijn nog niet zo wakker dat ze zich realiseren dat ze slapen.

Om van niemand meer de slaaf te zijn, begin je eerst met niet meer de slaaf van jezelf te zijn.

Wie met zichzelf solt, solt ook met anderen. Laat niemand met je sollen, en sol daarom niet met jezelf.

RegID: Div024
Bijgewerkt op: 25 juli 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen