Boodschap van geluk

Met het verdwijnen van onwetendheid ontstond begrip, een onbegrensde liefdevolle vriendelijkheid en mededogen voor alle wezens. Onvoorwaardelijk en zonder uitzondering.

Zoals een stil, diep, rimpelloos meer dat veel kan bergen en dat alles sprankelend helder weerkaatst, zo was mijn geest: stil, diep en rimpelloos -- volkomen helder, toen ik de boodschap van het ware leven verstond. En hoewel mijn mensenhart nog geen tien lentes jong was, was het tóch zo volwassen... Het was toen ik als klein jongetje stond te plassen, toen ik deze boodschap van het leven verstond:

Alles gaat voorbij, en het vastklampen, het hechten,
het in stand willen houden van dat, wat niet in stand te houden is,
dat is de oorzaak van lijden.
Dat is, wat ik noem: eeuwig sterven...

Alles gaat voorbij, en het loslaten, het onthechten,
het niet in stand willen houden van dat, wat niet in stand te houden is,
dat is de opheffing van lijden.
Dat is, wat ik noem: eeuwig leven...

Er is een staat vol vrede, liefde en wijsheid tegelijkertijd. Het is een staat die niet met andere dingen te vergelijken valt en daarom niet in woorden te beschrijven is. Het is een onbegrensde staat en daarom niet met een beperkte geest te bevatten. Toch kun je deze staat ervaren, realiseren, verwerkelijken.

Tot deze staat kun je ontwaken wanneer je jezelf traint in de fundamenten van indachtigheid. Om hierin succesvol te zijn, is het nodig de ondergrond daarvoor goed voor te bereiden door een lief, deugdzaam mens te zijn -- eerst je geest richten op en bezighouden met goede dingen... Net zoals een boer zijn akker goed voorbereid op een goede oogst.

Streef er daarom naar om een lief mens te zijn -- het liefste mens in de wereld. Voordat je 's avonds gaat slapen, wens je: 'Dat alle wezens volmaakt gelukkig en vrij van lijden zullen zijn!' Als je 's morgens wakker wordt, dan is je eerste wens: 'Dat alle wezens volmaakt gelukkig en vrij van lijden zullen zijn!' Wanneer je geest op deze wijze is veredeld, zul je steeds vervult zijn met maar één wens: 'Dat alle wezens volmaakt gelukkig en vrij van lijden zullen zijn!' Het zal een zegen voor jezelf en je omgeving zijn. Bovendien, wanneer je altijd vol liefdevolle vriendelijkheid en mededogen bent, is het niet mogelijk om slechte daden te begaan.

Zoals een moeder haar pasgeboren kindje met onmetelijke liefdevolle gedachten omringt, omring zo ook met liefdevolle gedachten en mededogen alle wezens in het gehele universum zónder er één uit te sluiten, zelfs niet je vijanden, zij die je beschimpen, zij die slecht over je spreken, zij die je verachten of zij die je haten. Weet dat goede mensen altijd door slechte mensen worden gehaat, maar antwoord nooit met haat en omring alle wezens onvoorwaardelijk met onbegrensde liefdevolle vriendelijkheid. Haat overwin je niet door te haten, maar door liefde. Dit is een eeuwige wet. Ben altijd een vriendelijk en lief mens.

Velen in deze wereld zijn het slachtoffer van begeerte, haat en onwetendheid. Het zijn drie staten van de geest die de wortels zijn van alle onheilzame dingen, ellendige staten; ze zijn een grote hindernis om goede dingen in je te laten groeien. Het zijn de sterkste ketenen die een wezen voor altijd gevangen houden in een altijd durende cyclus van geboorte en dood.

Houw deze drie ellendige staten -- deze drie krachtigste ketenen in de wereld -- daarom af met het zwaard van verzaking, liefdevolle vriendelijkheid en wijsheid. Het zijn drie staten van de geest die de wortels zijn van heilzame dingen, gelukkige staten; ze zijn een voorwaarde om alle goede dingen in je te laten groeien. Dit is het scherpste en enige zwaard waarmee je de ketenen kunt doorkappen. Pas dan kun je volkomen vrij zijn. Pas dan ben je een volwassen mens.

Maar wanneer je eindelijk volwassen begint te worden, zullen velen je haten, ze vinden je 'niet normaal', je bent maar een rare, niet zoals anderen. Alles wat voor hen anders is, wordt verworpen omdat het niet in hun eigen vastgeroeste patroon van gewoonten past. Ga door en vetrouw op jezelf. De meesten hier leven in een donkere wereld vol kortzichtigheid en haat. Daarin is geen heil te behalen. Graaf de wortel van begeerte op en maak die oversteek! Van alle edele mensen die dat gedaan hebben, heeft nooit iemand spijt gehad.

RegID: Div016
Bijgewerkt op: 8 januari 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen