Bloemen

Pubbha vagga

Hoofdstuk 4 Naar de Hoofdpagina van de Dhammapada.
Dhammapada 44-59

Wie zal deze goed onderwezen Dhamma begrijpen zoals de bloemenkransmaker zijn bloemen selecteert?

044. Wie zal deze aarde begrijpen, de wereld van Yama en die van de goden? Wie zal deze goed onderwezen Dhamma begrijpen zoals de bloemenkransmaker zijn bloemen selecteert?

ko imam pathavim vijessati yamalokaŮca imam sadevakam ko dhammapadam sudesitam kusalo puppham' iva pacessati

Zoals een bloemenkransmaker, zo zal een leerling van het Pad de goed onderwezen Dhamma begrijpen.

045. Iemand die getraind is, begrijpt deze aarde, de wereld van Yama, en die van de goden. Iemand die getraind is begrijpt de goed verkondigde Dhamma zoals de bloemenkransmaker die vakkundig is in het selecteren van bloemen.

sekho pathavim vijessati YamalokaŮca imam sadevakam sekho dhammapadam sudesitam kusalo puppham'iva pacessati

Door dit lichaam te beschouwen als schuim en een luchtspiegeling, vermijdt iemand de pijlen van de dood en gaat voorbij de dood.

046. Nadat je dit lichaam als schuim hebt beschouwd, wanneer je ontwaakt bent tot zijn illusionaire aard en Mara's bloemenpijlen vernietigd hebt, ga je voorbij de visie van de koning van de dood.

phenupamam kayam'imam viditva maricidhammam abhisambudhano chetvana marassa papupphakani adassanam maccurajassa gacche

Dit lichaam van ons is als schuim, als een luchtbel. Het valt snel uiteen. De natuur van het leven is als een luchtspiegeling, een illusie. Daarom dient iemand deze onwerkelijkheden op te geven. Om dat te bereiken moet iemand de bloemenpijlen van Mara, waarmee hij mannen en vrouwen verleidt, vernietigen. Het is noodzakelijk dat de waarheidzoeker voorbij Mara's gebied gaat, naar regionen die niet door hem zijn gezien. Mara kent alleen het gebied van de dood. De ware zoeker gaat voorbij dat gebied, naar het onsterfelijke (Nibbana) -- een domein dat Mara nooit heeft gezien.

Meer lezen...

Zoals een grote vloedgolf een slapend dorp wegvaagt, zo neemt de dood de onachtzame, zintuiglijke mens mee.

047. Iemand met een gehechte geest, die alleen maar de bloemen der geneugten verzamelt, wordt door de dood gegrepen en meegenomen, zoals een grote vloedgolf een slapend dorp wegvaagt.

pupphani h'eva pacinantam byasatta manasam naram suttam gamam mahogho'va maccu adaya gacchati

De najager van zintuiglijke plezieren wordt door de dood gegrepen voordat hij verzadigd is.

048. Iemand met onverzadigbare verlangens, die alleen maar de bloemen der geneugten verzamelt, iemand met een gehechte geest, wordt door de dood onder zijn betovering gebracht.

pupphani h'eva pacinantam byasattamanasam naram atittam yeva kamesu antako kurute vasam

De wijze moet voor zijn behoeften in het dorp vertoeven; hij moet dat beleeft doen, zoals een bij, zonder iets te beschadigen.

049. Zoals de bij in een bloem honing verzamelt zonder de kleur of de geur te beschadigen, zo moet een wijze door het dorp gaan.

yatha pi bhamaro pubbham vannagandham ahethayam paleti rasamadaya evam game muni care

Beschouw alleen je eigen taken en nalatigheden en niet die van anderen.

050. Zoek niet in een ander naar fouten, naar wat gedaan is en wat niet gedaan is, maar onderzoek wat jezelf gedaan hebt en niet gedaan hebt.

na paresam vilomani na paresam katakatam attano va avekkheyya katani akatani ca

Louter mooie en wijze woorden die niet in praktijk gebracht worden, zijn als mooie bloemen zonder geur.

051. Zoals een verleidelijke bloem die schitterend is, maar zonder geur, zo vruchteloos zijn goed gesproken woorden van iemand die er niet naar handelt.

yathapi ruciram puppham vannavantam agandhakam evam subhasita vaca aphala hoti akubbato

Wijze en mooie woorden die in praktijk gebracht worden, zijn als bloemen: mooi, kleurrijk en heerlijk ruikend.

052. Zoals een verleidelijke bloem die schitterend is, en heerlijk ruikt, zo vruchtbaar zijn goed gesproken woorden van iemand die er naar handelt.

yathapi ruciram puppham vannavantam sagandhakam evam subhasita vaca saphala hoti sakubbato

Alle stervelingen moeten overvloedig veel goede daden verrichten, zoals men ook veel bloemenkransen maakt uit veel bloemen.

053. Zoals van veel bloemen, veel bloemkransen kunnen worden gemaakt, zo moet door een sterveling veel goede daden worden verricht.

yathapi puppharasimha kayira malagune bahu evam jatena maccena kattabbam kusalam bahum

De geur van bloemen of de geur van sandelhout, gaat niet tegen de wind. Maar de geur van de deugdzamen doordringt alle richtingen.

054. De geur van bloemen gaat alleen met de wind mee, zoals de geur van sandelhout, jasmijn of lavendel. Maar de geur van deugdzaamheid gaat zelfs tegen de wind in. De geur van een deugdzaam mens doordringt alle richtingen.

na pupphagandho pativatameti na candanam tagaramallika va satanca gandho pativatameti sabba disa sappuriso pavati

Van alle geuren zoals die van sandelhout, lavendel, lotus en de jasmijn, is de geur van deugdzaamheid de allerbeste.

055. De geur van sandelhout, lavendel, lotus en jasmijn; van al deze heerlijke geuren is de heerlijke geur van deugdzaamheid de meest verheven geur.

candanam tagaram va'pi uppalam atha vassiki etesam gandhajatanam silagandho anuttaro

De geur van de deugdzamen stijgt zelfs op tot tussen de deva's. Geen enkele andere geur kan daar aan tippen.

appamatto ayam gandho yayam tagaracandani yo ca silavatam gandho vati devesu uttamo

De geur van lavendel en sandelhout is vrij gering. Waarom? Dat is omdat die beperkt is tot deze wereld. Zulk een geur kan zich alleen over de aarde verspreiden. In dit opzicht is het een vrij geringe geur. Maar de heerlijke geur van deugdzaamheid daarentegen, is verheven, omdat die geur zich niet alleen over de aarde verspreid; het stijgt zelfs op tot tussen de deva's in de hoogste hemels.

Meer lezen...

Van de ijverigen en deugdzamen, zij die volledig zijn bevrijd door wijsheid, kan de dood het spoor nooit vinden.

057. Degenen met perfecte deugdzaamheid, zij die een leven leiden in oplettendheid en bevrijd zijn door volmaakte kennis; hun pad kan Mara niet kennen.

tesam sampannasilanam appamadaviharinam sammadaŮŮa vimuttanam Maro maggam na vindati

Van de edelen, die perfect zijn in gedrag, zij die constant alert zijn, die innerlijk volledig gewaar zijn van ervaring, hun pad kan Mara niet kennen. Mara kent alleen het spoor van de luie dood. Maar van hen die het onsterfelijke hebben bereikt, kan hij het spoor niet vinden.

Meer lezen...

Ook een geurige en mooie lotus kan zelfs ontspruiten uit een hoop afval.

058. Langs de weg, waar afval op een hoop geworpen is, daar kan een lotus groeien, en geurig en aangenaam voor de geest zijn.

yatha sankharadhanasmim ujjhitasmim mahapathe padumam tattha jayetha sucigandham manoramam

Op dezelfde wijze overstraalt de leerling van de Boeddha door zijn wijsheid deze wereldse knoeiboel.

059. Op dezelfde wijze, schittert de leerling van de Samma Sambuddha met stralende wijsheid boven de blinde wereldlingen, die als afval zijn geworden, uit.

evam sankharabhutesu andhabhute puthujjane atirocati paŮŮaya Samma Sambuddha savako

Op dezelfde manier schittert de leerling van de Boeddha door zijn wijsheid boven de hoop afval uit; de hoop afval die uit verscheidene soorten dwaze mensen is samengesteld.

Meer lezen...