De vijfhonderd lekenvolgelingen

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Hij vernietigt leven, hij is toegeeflijk in diefstal. Hij is een leugenaar en een overtreder in seksueel wangedrag.

246. Wie in de wereld leven vernietigt, wie woorden van onwaarheid spreekt, wie neemt wat niet vrijwillig is gegeven of naar de partner van iemand anders gaat, (...)

yo panam atipateti musavadam ca bhasati loke adinnam adiyati paradaram ca gacchati

Als in deze wereld een persoon leven vernietigt, onwaarheid spreekt, neemt wat niet is gegeven en seksueel wangedrag begaat door naar de partner van een ander te gaan.

Een leven in dronkenschap gedompeld, eindigt hier in rampzalige ondergang.

247. (...) of bedwelmende drank drinkt; hij die dit uitbundig volgt, vernietigt reeds in deze wereld zijn eigen wortel.

suramerayapana ca yo naro anuyu˝jati idh'evam eso lokasmim mulam khanati attano

Iemand die toegeeflijk is in bedwelmende dranken, vernietigt reeds in deze wereld (oftewel in dit of zijn huidige bestaan) zijn eigen wortel.

Weet dat slechte manieren moeilijk te beteugelen zijn. Laat hebzucht en slechte zaken je nooit de pijn in trekken.

248. Daarom, mens, moet je dit weten: kwade daden zijn moeilijk te beteugelen. Laat hebzucht en slechtheid je niet naar beneden halen zodat je voor lange tijd zult lijden.

evam bho purisa janahi papadhamma asa˝˝ata ma tam lobho adhammo ca ciram dukkhaya randhayum

Daarom, mens, moet je weten dat kwade daden moeilijk te beteugelen zijn. Letterlijk staat er: 'zonder beteugeling zijn' (oftewel gepaard gaan zonder beteugeling, d.w.z. uitgevoerd door slechte mensen zonder beheersing). Let erop, dat je niet toestaat dat hebzucht en slechte daden je een lange periode van lijden laat bezorgen.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp246-248
Bijgewerkt op: 27 juli 2005
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen