De Eerwaarde Kala

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Het karige respect van de dwaas voor de woorden van de wijzen, voorspelt voor hem een steevaste ramp.

164. Een onwetend persoon die vanwege verkeerde inzichten de weg verspert naar het onderwijs van de arahats, van edele personen die een rechtvaardig leven leiden - zijn daad is als de vruchten van de bamboe welke tot zelfvernietiging strekken.

yo sasanam arahatam ariyanam dhammajivinam patikkosati dummedho ditthim nissaya papikam phalani katthakass'eva attagha˝˝aya phallati

Er zijn onwetende mensen, die, vanwege schadelijke (verkeerde) inzichten, voor anderen de weg versperren naar het onderwijs van de arahats en edelen, zij die het rechtschapen leven leiden. Zulk een daad is als de vruchten van de bamboe: zelfvernietigend voor de bamboe zelf.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp164
Bijgewerkt op: 2 juni 2005
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen