De Eerwaarde Maha Kassapa (2)

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

De geur van de deugdzamen stijgt zelfs op tot tussen de deva's. Geen enkele andere geur kan daar aan tippen.

appamatto ayam gandho yayam tagaracandani yo ca silavatam gandho vati devesu uttamo

De geur van lavendel en sandelhout is vrij gering. Waarom? Dat is omdat die beperkt is tot deze wereld. Zulk een geur kan zich alleen over de aarde verspreiden. In dit opzicht is het een vrij geringe geur. Maar de heerlijke geur van deugdzaamheid daarentegen, is verheven, omdat die geur zich niet alleen over de aarde verspreid; het stijgt zelfs op tot tussen de deva's in de hoogste hemels.

Deze Detailpagina wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

RegID: Dhp056
Bijgewerkt op: 23 september 2004
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen